Duits-Nederlandse samenwerking slaat brug tussen prototype en productie voor mkb-ondernemingen

Op 1 januari 2024 is het project Manufacturing NextMaterials (MNM) van start gegaan, een ambitieus Europees initiatief gericht op het opschalen van prototypes naar testproductie van onderdelen en componenten met slimme en duurzame eigenschappen. Denk aan lichtgewichte auto-onderdelen en batterijmaterialen. Het doel is om zo’n 120 mkb-ondernemingen de nodige competenties te geven om de kloof tussen prototype en markt te overbruggen.

Brug tussen prototyping en testproductie voor Material Technology
Het project MNM komt voort uit de noodzaak om mkb-ers in de materiaaltechnologie te ondersteunen. Vaak ondervinden deze bedrijven moeilijkheden bij het opschalen naar productie en het betreden van de markt, aangezien overheidssteun doorgaans stopt bij het stadium van prototypeontwikkeling. MNM richt zich op het aanpakken van deze barrières en biedt oplossingen voor vraagstukken met betrekking tot productietechnieken, kwaliteitsgarantie en naleving van wettelijke eisen. Het project overbrugt zo de kloof tussen prototyping en testproductie. Dit stelt de maakindustrie in staat om snel en efficiënt te reageren op de groeiende vraag naar slimme en duurzame producten. Denk aan duurzame materialen voor lichtgewicht voertuigen of voor veilige en recyclebare batterijen die beter zijn voor milieu en mens. En die ongezonde stoffen, zoals PFAS, vervangen.

Samenwerken aan de toekomst van de maakindustrie
In de zogenaamde ‘Lighthouse’-pilotprojecten werken Duitse en Nederlandse innovatiecentra samen om oplossingen te bieden voor drie belangrijke uitdagingen in de materiaaltechnologie. Uitdagingen op dit gebied liggen in het opzetten van een goede testproductie van composietmaterialen, het gebruik van 3D-printing om na de prototypefase te groeien, en de productietechnologie van slimme materialen, zoals die voor batterijen. Zo maken ze stappen in de opschaling van onderdelen en componenten uit de prototypefase naar marktklare producten.

De projecten bieden ondersteuning aan mkb-ers op zowel technisch als zakelijk vlak, met een focus op testproducties. De kennispartners richten zich op technische obstakels, terwijl de kernpartners zich concentreren op zakelijke aspecten. Samen creëren ze grensoverschrijdende faciliteiten voor testproducties van composieten, geavanceerde batterijproductie en ondersteuning voor 3D-printing. MNM draagt bij door een roadmap te bieden voor blijvende samenwerking tussen innovatiecentra.  Daarnaast worden workshops en trainingen georganiseerd om mkb-ers voor te bereiden op testproducties.

Interesse en aanmelden
Het MNM project gaat open voor deelname van geïnteresseerde mkb-ers in de maakindustrie in het Duits-Nederlandse grensgebied in het tweede kwartaal 2024. Heb je nu al vragen, dan kan je terecht bij Arjan de Bruin (arjan@horizonflevoland.nl)

Het project MNM
Het project MNM wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), MWIKE NRW en MB Niedersachsen, alsmede de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.

Terug