Het Almeerse Luxonos is een audiovisuele totaalleverancier met als missie het creëren van onvergetelijke ervaringen. Ze geloven in een goede combinatie tussen doen en leren. ‘De ene persoon wil wat meer doorgroeien en doorleren dan de andere persoon. Wij vinden het leuk om de mensen eigenlijk te helpen om stapjes te maken. We zijn daar de afgelopen twee jaar mee bezig geweest om dat een beetje uit te denken en om daar interne trainingen voor op te zetten’, aldus co-founder Anco van Vliet.

Terug