Op 1 februari sprak Digni van den Dries, projectleider van de Akker van de Toekomst, met een groep Flevolandse boeren over het project aan de Zwijnsweg in Ens. Het eerste groeiseizoen zit erop en de voorbereidingen voor komend seizoen zijn gestart. Een mooi moment voor het uitwisselen van ervaringen en om elkaar te inspireren.

Uitdagingen
De Akker van de Toekomst is een project waar gewerkt wordt om een aantal uitdagende doelen te halen. De meest opvallende uitdaging is misschien wel het telen met 90% minder gewasbeschermingsmiddelen. De moeilijkste is om de milieu- en natuur gerelateerde doelen gepaard te laten gaan met hooguit een minimale groei van de kostprijs. Hiervoor wordt er geëxperimenteerd met strokenteelt en het systeem van de onbereden bedden. De werkzaamheden op de Akker van de Toekomst worden uitgevoerd door zo licht mogelijke mechanisatie. In het voorloperproject Lasting Fields in de Praktijk wordt er gewerkt aan een zelfrijdende werktuigdrager.

Volhoudbare landbouw
Bij Akker voor de Toekomst staat de optimalisatie van methoden voor een volhoudbare landbouw centraal. Het project maakt geen onderscheid tussen gangbare of biologische teelt. Het doel is om boeren te inspireren om te experimenteren binnen het eigen bedrijf.

Effecten van de experimenten
Tijdens de bijeenkomst op 1 februari werd er door de deelnemers van de Flevolandse Duurzaam Door-groepen interesse getoond in het effect van de experimenten. Sommige effecten worden op termijn zichtbaar door een praktijkproef op een gangbare akker. Omdat geen perceel of deel van perceel gelijk is, zal het resultaat ook verschillen. De lat ligt hoog in dit demo project en doordat die lat hoog ligt wordt het voor boeren inzichtelijk welke methoden op korte termijn realiseerbaar zijn en welke op de langere termijn en welke misschien niet. Men kan hier in de praktijk zien en meemaken hoe het gaat en zo bepalen of het wel of niet iets voor het eigen bedrijf is, aldus Digni van den Dries.

Digitale bijeenkomst
Niks kan tippen aan de gesprekken die normaal met de boeren aan de keukentafel gevoerd worden. In deze coronatijd proberen we op deze digitale manier zoveel mogelijk kennis uit te wisselen, aldus Jessie de Lange van Horizon Flevoland, projectleider Landbouw Meerdere Smaken.

Landbouw Meerdere Smaken
De akker van de toekomst is een van de proeftuinen uit het programma ‘Landbouw Meerdere Smaken’ van de provincie Flevoland. Binnen dat programma brengen Flevolandse agrarische bedrijven nieuwe ontwikkelingen, bedrijfsvormen, technieken en kennis in de praktijk. De ondernemers en onderzoekers in deze proeftuinen kunnen de komende jaren rekenen op ondersteuning vanuit Horizon Flevoland bij de verdere ontwikkeling van hun plannen.

Voor inlichtingen over dit project of bij interesse in deelname aan een volgende bijeenkomst kun je contact opnemen met Jessie de Lange, via jessie@horizonflevoland.nl

Terug