Innovatie-cluster tafels Flevoland Hydrogen Valley (FLHY)

Het Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) platform is met een aantal Flevolandse partners opgericht om een waterstofeconomie in Flevoland uit te bouwen. Horizon Flevoland organiseert het komende half jaar een viertal waterstofclusters voor de agrarische sector, maritiem, mobiliteit en logistiek en opslag.  Met Flevolandse ondernemingen leveren we daarbij een bijdrage aan de waterstoftransitie in Nederland. De centrale ligging, aansluiting op mobiliteits- en energienetwerken, vaarwegen, snelwegen, vliegverkeer, grote energiecentrale en een grote agrarische sector helpen daar zeker bij. We creëren energie die schoon en hernieuwbaar is én benutten bovendien waterstof als aanjager voor innovatie.

Per thema organiseren we op Lelystad Airport twee Innovatie-cluster tafels om gezamenlijk de mogelijkheden voor innovatie op een rijtje te zetten en te komen tot een innovatie-agenda.

Balanceren van het systeem

Focust zich op het balanceren van het systeem rondom de Maximacentrale, die fungeert als energiebalanceerder in de regio. Dit cluster brengt vraag en aanbod van waterstof bij elkaar, en focust zich op het gebruik van intensieve processen (waarvoor waterstof van 98% geschikt is).

  • Maandag 25 september van 15:00 uur tot 17:00 uur: kennismaking
  • Maandag 6 november van 15:00 uur tot 17:00 uur: innovatie-roadmap

Aanmelden

  • Alle Innovatie-cluster tafels worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
  • Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
  • Per Innovatie-cluster tafel zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar (VOL=VOL).
  • Als je je hebt aangemeld voor de eerste sessie van een thema, dan ben je ook automatisch aangemeld voor de tweede sessie

De innovatie-cluster tafels vinden plaats op Lelystad Airport. Na aanmelding ontvang je een bevestiging, routebeschrijving en agenda.

Aanmelden: arjan@horizonflevoland.nl

Terug