Graag nodigen we je uit voor de eerste bijeenkomst van het platform Van Polder tot Pand op donderdag 20 juni 2024 van 13.30 – 17.30 uur bij Museum Schokland. Interessant voor iedereen die aan de slag wil om gezamenlijk een biobased bouweconomie op te bouwen in Flevoland!

Gemeenten, woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars, vezelverwerkers en agrariërs komen deze middag bij elkaar, juist als de akkers mooi blauw kleuren van het vlas. We hopen dat er deze middag, naast het vezelgewas vlas, veelbelovende verbindingen opbloeien!

Platform Van Polder tot Pand

Building Balance Flevoland is initiatiefnemer van Van Polder tot Pand. Een online en offline plek voor (aanstaande) ketenpartners om inspirerende verhalen, ervaringen en kennis te delen over biobased bouwen. En om concrete afspraken te maken over ketensamenwerking. We trekken hierin samen op met de provincie Flevoland, Rabobank en Horizon Flevoland.

Programma
13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening en introductie: wat speelt er in Flevoland, waar liggen kansen?
14.15 uur Inspirerende voorbeelden van biobased projecten: wat kan er al?
14.45 uur Bezoek aan bloeiende vlasakker: wat is de potentie van vlas voor de bouw?
15.30 uur Break-out sessies:
1. Biobased uitvragen door gemeenten en woningcorporaties
2. Concretiseren van tarwestroketen (voortbouwend op stro-event 14 maart)
3. Kansen en uitdagingen verder identificeren en behoeften inventariseren
16.15 uur Plenaire terugkoppeling
16.25 uur Afsluiting en vervolgstap Van Polder tot Pand
16.30 uur Ruimte om ideeën te pitchen
16.45 uur Borrel (tot 17.30)

Klik hier om je aan te melden voor de kick-0ff bijeenkomst!

Terug