Bambooder Biobased Fiber (BBF) heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld om op mechanische wijze ‘lange’ bamboevezels te verkrijgen en deze te verwerken tot een draad. Deze draden worden vervolgens vervaardigd tot een mat, die als grondstof gebruikt kan worden voor lichtgewicht en vezelversterkte ‘bio-based’ composiet toepassingen. De technologie is vernieuwend, omdat er geen milieuschadelijk proces nodig is én het de gunstige mechanische eigenschappen van de vezels niet aantast. Door een investering vanuit het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland, dat beheerd wordt door Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, kan BBF een proof of concept machine laten bouwen waarmee productie op grotere schaal kan worden gerealiseerd.

Toepassing
Bamboe is qua sterkte gelijk aan staal en heeft de stijfheid en gewicht van aluminium. Door bamboe te gebruiken in constructiemateriaal van bijvoorbeeld treinen, bussen, metro’s en auto’s kan het energieverbruik sterk gereduceerd worden. De bamboevezels van BBF zijn 100% hernieuwbaar en hét alternatief voor minerale/fossiele grondstoffen. Deze innovatie is toepasbaar binnen verschillende sectoren zoals transport, sport, bouw en design.

Proof of concept machine
De proof of concept machine wordt momenteel gebouwd in Flevoland en zal in het tweede kwartaal van 2020 gereed zijn voor productie. De verwachting is dat het aantal werknemers van BBF met de komst van deze machine binnen enkele jaren zal groeien van vier naar acht tot twaalf werknemers.

Marc Bokeloh, initiatiefnemer van Bambooder Biobased Fiber: ‘Met de steun van Horizon wordt het mogelijk om een grote stap voorwaarts te zetten in, in de eerste plaats de technische ontwikkeling en daarna de opschaling.’

Ger de Bruin, investment manager van Horizon: ‘Horizon is trots dat we een innovatief bedrijf als BBF kunnen helpen met een financiering vanuit het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland om hun groeiambities te realiseren. BBF is een aanwinst voor Flevoland en een voorbeeld voor andere innovatieve bedrijven in de regio.’

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
Het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) wordt beheerd door Horizon en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: www.pocfondsflevoland.nl

Terug