CE Subsidie - Horizon Flevoland

CE Subsidie

Voor het aanvragen van de Subsidie Circulaire Economie vragen we jou om een Verklaring geen financiële moeilijkheden, De-minimisverklaring, projectplan, kopie bankpas of bankafschrift, uittreksel KvK, meest recente (geconsolideerde) jaarrekening, juridische organisatiestructuur, en indien van toepassing een samenwerkingsovereenkomst, instemmingsverklaring, machtigingsformulier, offerte(s) van de deskundige(n) en/of leverancier(s) en kopie belastingverklaring te uploaden.

Zorg dat je bovenstaande documenten bij de hand hebt voor je het formulier in gaat vullen!