Flevoland biedt letterlijk – ruimte aan de woningopgave in Nederland. Circulariteit speelt bij deze gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol en biedt daarmee kansen voor ondernemers (consortia) om hieraan bij te dragen. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen en nieuwe business modellen die niet alleen zorgen voor een betere balans tussen mens en natuur, maar ook bijdragen aan betaalbare en comfortabele woningen. En het vraagt om samenwerking in de keten.

Horizon Flevoland biedt middels deze CIRCO Track, Flevolandse ketenpartners in de bouw de mogelijkheid om samen circulaire business te ontwikkelen. In deze ketentrack is expliciet aandacht voor de afstemming van vraag & aanbod in de regio en werken we aan betaalbare circulaire woningen. Je wordt op weg geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je een lange termijn visie ontwikkeld. Maar je hebt ook een concreet plan om morgen mee te beginnen.

DRIEDAAGSE TRACK

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled. CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan i.s.m. Provincie Flevoland en Horizon Flevoland.

Om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire bouw in gang gezet.

Terug