Circulaire regelingen ( CE ) - Horizon Flevoland

Circulaire regelingen ( CE )

Er zijn twee soorten circulaire regelingen: de subsidie en de voucher. Op deze pagina vind je een beknopte versie van de voorwaarden van deze regelingen. Klik hier voor de uitgebreide regels van de subsidie Circulaire Economie. Klik hier voor de uitgebreide regels van de voucher Circulaire Economie.

CE Subsidie
Deze subsidieregeling is bedoeld voor de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat, grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden of hoogwaardiger verwaard worden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld kringlooplandbouw, het sluiten van grondstofkringlopen, het circulair ontwerpen van producten en het omzetten van producten naar diensten als verdienmodel. Met deze oplossingen moet worden bijgedragen aan zowel de circulaire economie zelf (grondstoffen besparen) als aan de effecten ervan (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, vervuiling en leveringszekerheid). Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen groene en grijze grondstoffen.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • De subsidie voor een circulair project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten
  Het subsidiebedrag bedraagt tenminste € 5.000 en maximaal € 20.000
 • De aanvrager kan eenmalig gebruik maken van de subsidieregeling of totdat het maximale subsidiebedrag is bereikt
 • Het circulaire project moet worden uitgevoerd in de provincie Flevoland
 • De (hoofd)aanvrager heeft een vestiging in Flevoland en de bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan deze subsidieregeling vinden hoofdzakelijk plaats in de provincie Flevoland
 • Het circulaire project draagt bij aan het doel van deze subsidieregeling
 • Een Grijs circulair project is in te delen op ten minste één van de treden op de R-ladder
 • Een Groen circulair project is in te delen in de categorie Groene grondstofstromen en Voedsel-reststromen/Voorkomen van verspilling
 • Het project bevindt zich, indien het een nieuwe ontwikkeling betreft, minimaal op TRL-niveau 4
 • Het projectplan voldoet aan het format

CE Voucher
De voucher is bedoeld voor het uitvoeren van een scan met als doel om inzicht te krijgen in circulaire kansen voor jouw bedrijfsvoering.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • De voucher voor een scan bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten;
 • Het voucherbedrag bedraagt ten minste € 1.000 en maximaal € 2.000;
 • De aanvrager is gevestigd in Flevoland en de bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan deze voucherregeling vinden hoofdzakelijk plaats in de provincie Flevoland;
 • De scan dient te worden uitgevoerd bij een in Flevoland gevestigde organisatie en is gericht op inzicht in circulaire kansen in de bedrijfsvoering of innovatie-advies;
 • Alleen de kosten die na het indienen van de aanvraag door de aanvrager daadwerkelijk zijn gemaakt en betaald voor het laten uitvoeren van een scan zijn subsidiabel.