Regelmatig vragen mijn kinderen hulp met hun huiswerk. Meerdere malen heb ik wanhopig boven een leerboek gehangen met het idee dat ik het zou moeten snappen. Maar 30+ jaar zonder actieve oefening in integraal rekenen of het ontleden van zinsdelen is fnuikend voor mijn brein gebleken.

Doorgaans eindigen mijn goedbedoelde pogingen dan ook in een deceptie voor beide partijen. Mijn dochter die door dyslexie nogal eens goochelt met woorden, heeft mij na een recente poging ‘teleurloos’ genoemd. Een spitsvondige verbastering van teleurstellend en zinloos.

De enige vakken die ik wél goed kan uitleggen zijn geschiedenis en economie. Mijn favoriete uitspraak over geschiedenis is misschien wel die van Napoleon: “De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is”. Heerlijk toch?

Economie is de wetenschap die gaat over schaarste. Schaarste in goederen en middelen is van alle tijden. Net als de economische wet dat als het aanbod klein is en de vraag groot, de prijs stijgt.

Het lijkt nog niet eens zo veel jaar geleden dat schaarste voor veel bedrijven wel leek mee te vallen. Er waren werknemers genoeg. “Voor jou 10 anderen”. Kent u die uitdrukking? Op dit moment kunnen werkzoekenden in Flevoland kiezen uit 5 banen.

In Flevoland zijn plannen voor 100.000 nieuwe woningen. Dat is 10% meer dan alle woningen die nu al in Almere staan (!). Maar het woningaanbod in Flevoland is in een jaar tijd gehalveerd. Wie in Flevoland een woning zoekt, heeft slechts keuze uit 1,4 woningen. Dat is het laagste aanbod van Nederland.

Als je door de polder rijdt, zou je zo maar de indruk kunnen krijgen dat we nog volop ruimte hebben. Maar al die ‘lege’ grond is altijd in gebruik: voor landbouw, natuur of recreatie. De beschikbare grond voor nieuwe bedrijfsterreinen is uiterst schaars geworden. Aangezien de Markerwaard inpolderen geen optie (meer) is, is beschikbare ruimte -ook in Flevoland- schaars geworden.

Maar wie had ooit gedacht dat stroom schaars zou zijn? Welkom in 2024. In grote delen van Flevoland zit het elektriciteitsnet zo vol, dat bedrijven geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. In een groot deel van Almere kunnen in de nabije toekomst geen nieuwe woningen meer worden aangesloten.

Dat is het gevolg van de netcongestie: de overbelasting van het schaarse elektriciteitsnet. De komende 10 jaar moeten de netbeheerders in Nederland meer dan 30.000 transformatorhuisjes bouwen en meer dan twee keer de aarde rond aan kabels aanleggen.

Wat kunnen we in Flevoland doen? Als het gaat om netcongestie moeten we bedrijven toestaan om energie lokaal op te wekken en slim te delen met hun buren. Betrouwbaar, voordelig en duurzaam. Bedrijven moeten waterstof gaan inzetten als opslag voor elektriciteit en decentraal elektriciteit opslaan in batterijen. Ondernemers moeten investeren in energiezuinige machines.

Want het antwoord op schaarste is altijd technologische vernieuwing. Dáár moeten we op inzetten. Voordat het te laat is en het licht uit gaat.

Mijn kinderen wenden zich inmiddels tot huiswerkhulp via het immer uitdijende internet. Want dat lijkt het enige te zijn dat nooit schaars is. Totdat er geen stroom meer is.

Terug