De economie is een turbulente zee die door twee wereldwijde golfstromen enorm in beweging is. In de eerste plaats door een ongekende digitaliseringsrevolutie, die met de komst van Artificial Intelligence en Augmented & Virtual Reality pas in haar kinderschoenen staat.

De tweede golfstroom is de energietransitie. Flevoland heeft naast de lange termijn gevolgen van klimaatverandering ook een acuut probleem. Ruim 200 bedrijven in Flevoland krijgen geen aansluiting omdat het net dat niet aankan. Vanaf 2026 kunnen nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op het stroomnet.

Tegen deze golfstromen kunnen we niet inzwemmen. De enige keuze die we hebben is: hoe gaan we hiermee om. Wachten we af, of zien we het als kans? Kunnen we in Flevoland een deel van de oplossingen bedenken om deze transities te versnellen? En kunnen we hier in de toekomst onze boterham aan verdienen?

Het antwoord is ‘’ja, mits’. Ja, mits we investeren in technische innovatie. En ja, mits we investeren in ons mkb. Innovatie is het middel om deze abstracte transities om te zetten in concrete acties. En het innovatieve mkb gaat dit doen.

Kleine bedrijven investeren onevenredig veel in innovatie en vertalen dit in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten. Vaak dragen hun producten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals voor de energietransitie, de landbouw en de gezondheidszorg. Zo wist de Flevolandse startup MedicalVR met financiering van Horizon augmented reality software te ontwikkelen waarmee onlangs op het Erasmus MC voor het eerst ter wereld een longkankeroperatie is uitgevoerd.

Grote bedrijven zitten aan de top van de S-curve en beschermen hun bestaande markt. Zij innoveren nauwelijks meer, maar kopen innovaties en frustreren nieuwe markttoetreders. Grote bedrijven hebben een eigen lucratieve carrousel gemaakt van sparen, eigen aandelen inkopen en dividend uitkeren, waarmee ze het gemiddelde rendement op het eigen vermogen prima zonder al te veel risico’s op peil kunnen houden. Ga maar na: wanneer heb je van Apple voor het laatst een innovatie gezien?

Startups, scale ups en het regionale mkb, waar innovaties wél vandaan komen, hebben de steun van de overheid hard nodig. Want het mkb dat innoveert, heeft geen diepe zakken om producten te ontwikkelen waar nog geen markt voor is. Het mkb dat innoveert, kan niet aan de slag met bewezen technologieën en moet deze zelf nog ontwikkelen. En het mkb dat innoveert, doet dat niet in een bestaand netwerk van toeleveranciers, klanten en financiers. Zij staan er vaak alleen voor, maar hebben tegelijk de beste uitgangspositie: schaarste is immers de motor achter innovatie.

In Flevoland willen we werken aan het toekomstig verdienvermogen van de regio. Dan moeten we ons innovatieve mkb koesteren. Hoe? Met tijd en geld. Geld in de vorm van risicodragend kapitaal waar de markt het laat afweten. Het Proof of Concept Fonds van Horizon is hiervoor hét uitgelezen instrument. Hierin moeten we investeren. Tegelijk moeten we investeren in tijd, dus in capaciteit, om ondernemers aan elkaar te verbinden, aan het onderwijs, aan geld, aan kennispartners in binnen- en buitenland, aan de overheid en aan Europa.

Want alleen als de overheid investeert, kan het mkb innoveren.

Terug