15 maart gaan we naar de stembus, wat zeg ik, mógen we weer naar de stembus! Deze keer gaat het om de Provinciale Staten verkiezingen. Misschien de minst bekende verkiezingen, maar daarom niet minder belangrijk. Welk vakje kleur je deze keer rood? Gelukkig zijn er online kieswijzers die je kunnen helpen. Ik luister ook graag naar de politici zelf. Hun uitspraken geven kleur aan de doorgaans wat droge verkiezingsprogramma’s, hoewel ik elke keer weer dezelfde dooddoeners voorbij hoor komen.

Dooddoener nummer 1: we leven in onzekere tijden. Een waarheid als een koe. Elke tijd is een onzekere tijd. Zekere tijden bestaan alleen achteraf, op Nostalgie TV. Dooddoener nummer 2: we gaan de verkeerde kant op. Ook dit is van alle tijden. Als oorzaak hiervan kijken we overigens zelden naar onszelf, maar meestal naar de ander. Dooddoener nummer 3: we hebben verandering nodig. Op dit platform heeft Obama zelfs zijn hele verkiezingsstrijd gebaseerd. Change (yes we can).

Ik heb twee vragen: wat moet er veranderen? En twee: wat hebben we nodig voor verandering?

Eerst de vraag wat er moet veranderen? Dan loop je al gelijk het moeras in. Want de meningen hierover zijn verdeeld net zoals de willekeurige gasten van een gemiddelde talkshowtafel. Laat ik proberen daar drie gemene delers uit te halen. In de eerste plaats: we moeten verduurzamen. Een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen is niet langer houdbaar. En in de tussentijd hebben we voldoende  en betrouwbare energielevering nodig. Twee: meer huizen. Onze kinderen moeten een betaalbare woning kunnen vinden en daarvoor moeten we nu gaan bouwen, snel en fabrieksmatig. Drie: we moeten naar een economie waarbij we voldoen aan de Europese stikstofregels. In plaats van met de koppen tegen elkaar zullen we dit probleem met elkaar moeten oplossen, in een bewezen traditie van Remkes en polderen (yes we can).

Dan mijn tweede vraag: wat hebben we nodig voor verandering? In eerste plaats de wil om te veranderen. Het begint altijd met willen, nooit met kunnen. Om te kunnen veranderen hebben we altijd bedrijven nodig. Zij zijn de motor achter de oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe verdienmodellen voor een betere wereld. Verduurzaming gaan we niet bereiken met alleen maar stoppen met vliegen en de thermostaat op 17, hoe belangrijk ook. Bedrijven ontwikkelen slimme batterijen en innovaties met groene waterstof. Bedrijven bedenken hoe ze afval kunnen inzetten als nieuwe grondstof. En bedrijven vervangen dierlijke eiwitten door plantaardige.

En wat hebben bedrijven nodig? Mensen natuurlijk. Knappe koppen en slimme handjes die bedenken, proberen en dat steeds weer opnieuw. Dus goed onderwijs. Bedrijven hebben geld nodig in de vorm van subsidies en risicokapitaal: want bij innovatie gaat de kost altijd voor de baat uit. Dus financiers die bereid zijn risico te nemen. Bedrijven hebben een stabiel ondernemersklimaat nodig. Dus een betrouwbare overheid. En als samenleving hebben we geduld nodig: want de veranderingen die we willen zijn weliswaar groot, maar innovatie verandert de maatschappij langzaam, net als samengestelde rente. Vier procent per jaar lijkt niet veel, maar binnen 20 jaar heb je je inleg verdubbeld.

Terug