Het ondernemerspanel Flevoland: samen de corona crisis door!

Om adequaat te kunnen reageren op de huidige coronacrisis is de input van ondernemers in Flevoland van groot belang. Om deze reden is het Coronacrisis Ondernemerspanel Flevoland opgezet. Tijdens dit webinar deelt Rob Dal (regiomanager VNO-NCW Flevoland) de bevindingen uit de eerste meting van het Ondernemerspanel Flevoland. Vervolgens bespreken Femke Rientsma (voorzitter Win4All €“ Economic Board Flevoland), Jan Nico Appelman (gedeputeerde provincie Flevoland) en Hajé de Jager (voorzitter VNO-NCW Flevoland) onder leiding van Frank van Klink de bevindingen en bieden zij een nieuw perspectief voor de toekomst.

Terug