Ben jij startup, scale-up of innovatief mkb’er en heb je financiering nodig in verband met COVID-19? Dien dan snel je aanvraag voor een Corona-Overbruggingslening in. De regeling loopt nog tot 1 oktober. Voldoet je aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvang je eind oktober bericht of je aanvraag toegekend wordt.

Beoordelingscriteria die gelden voor uw aanvraag
Is jouw bedrijf gevestigd in Flevoland, dan wordt jouw aanvraag door Horizon Flevoland beoordeeld. Bij een positieve beoordeling houden wij je aanvraag vast tot 1 oktober. Na 1 oktober wordt de beoordeling naar een nationale commissie gestuurd en afgewogen ten opzichte van andere aanvragen uit Nederland door middel van een ‘beauty contest’ (vorm van tender).

Naast de formele criteria zal ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missie gedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Wanneer krijg je bericht over jouw aanvraag?
De honorering van aanvragen uit de periode van 16 augustus tot 1 oktober vindt plaats nĂ¡ 1 oktober 2020. De uitkomst van de nationale tender wordt op z’n vroegst 22 oktober en uiterlijk op 29 oktober bekend gemaakt. Bij een positieve beoordeling zal de toekenning vervolgens plaatsvinden. Wordt jouw aanvraag afgewezen, dan ontvang je eerder bericht. Streven is binnen drie weken na in de indieningsdatum.

Waarom wordt er met een tender gewerkt?
Het kabinet wil met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers kunnen helpen. Daarom is ervoor gekozen om aanvragen tegen elkaar af te wegen volgens een tendersystematiek.

Klik hier voor meer informatie over de COL.

Direct aanvragen? Klik dan hier.

Terug