Yoho, een softwarebedrijf uit Almere, heeft een platform ontwikkeld voor het digitaliseren van alle operationele processen op de fabrieksvloer. Door middel van dit platform kunnen teams eenvoudiger met elkaar communiceren en alle papieren werkprocessen vervangen met digitale workflows voor productie, kwaliteit-en onderhoudswerkzaamheden. Door een investering van 400.000 vanuit een van de fondsen die beheerd wordt door Horizon Flevoland kunnen zij het platform verder testen en ontwikkelen.

Digitaal platform
De medewerkers kunnen met hun mobiele telefoon toegang krijgen tot het platform. “95% van de medewerkers hebben al een smartphone, waarom zouden we hier niet ons voordeel mee doen? Papier is niet meer van deze tijd, medewerkers verwachten dat hun werkgever digitale tools inzet die hun werk makkelijker en efficiënter maken. Net zoals we bijvoorbeeld WhatsApp of een digitaal boodschappenlijstje gebruiken in ons eigen sociale leven” aldus Olivier Verhage van Yoho. Middels het “Connected Worker” platform kan men eenvoudig de gehele productievloer digitaliseren en met de data die daaruit voortvloeit kan men productieprocessen en de inzet van personeel verder optimaliseren.

Proof of Concept fase
Het platform wordt al getest bij de eerste klanten en Yoho streeft ernaar om in de aankomende 10 tot 12 maanden het product dusdanig te testen en verbeteren dat het aan de marktvraag voldoet. “Yoho ontwikkelt een uiterst relevant product dat zeer goed schaalbaar is en heeft door de inzet van statushouders ook een maatschappelijke impact”, aldus Inge Verschuur, Investment Manager van Horizon Flevoland.

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
Het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) wordt beheerd door Horizon en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: www.pocfondsflevoland.nl

Terug