Disclaimer & colofon - Horizon Flevoland

Disclaimer & colofon

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Horizon B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

E-mail

De informatie in e-mailberichten verzonden door Horizon B.V. is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoeken wij u vriendelijk de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de onjuiste adressering/ontvangst en dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, uit uw systeem te verwijderen. Het gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Het is niet toegestaan om deze informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of te verstrekken aan derden zonder toestemming van Horizon B.V.. Horizon B.V. kan niet garanderen dat de inhoud van een verzonden e-mail correct en volledig wordt overgebracht, noch dat deze tijdig wordt ontvangen. Als u de e-mail onvolledig of onjuist ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden.

Colofon

Deze website is ontworpen en gerealiseerd door Studio Kluif en IClicks in opdracht van Horizon B.V.

De foto’s op deze site zijn van onder anderen:
DNA performance sailing
Sjors Evers
Pim van der Maden
John David Verolme

Hebt u een vraag over de site, of wilt u een probleem of omissie melden?
Neem dan contact op met Elise de Haas, via elise@horizonflevoland.nl.