Vanaf vandaag tot eind 2023 kun je als Flevolandse ondernemer financiële ondersteuning krijgen voor circulaire oplossingen of inzicht in circulaire kansen.

Om de circulaire economie in Flevoland te versterken willen de provincie Flevoland en Horizon organisaties de mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie of een voucher. De subsidie is als bijdrage om een circulair project verder te brengen, en een voucher als bijdrage voor het laten uitvoeren van een circulaire scan.

De subsidieregeling is bedoeld voor de totstandkoming van circulaire oplossingen. Dat zijn producten, processen, diensten en businessmodellen waarbij er geen afval (meer) ontstaat, grondstoffen langer en steeds opnieuw gebruikt worden of hoogwaardiger verwaard worden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld kringlooplandbouw, het sluiten van grondstofkringlopen, het circulair ontwerpen van producten en het omzetten van producten naar diensten als verdienmodel.

De voucher is bedoeld voor het uitvoeren van een scan met als doel om inzicht te krijgen in circulaire kansen voor jouw bedrijfsvoering.

Klik hier voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvragen van de circulaire regelingen.

Terug