‘Jouw verhaal in het nieuwe normaal’

De tweede editie van Flevoland Groeit! bood Flevolandse ondernemers een nieuw perspectief. Het evenement van Horizon Flevoland voorzag via een interactieve livestream ondernemers van tips en handvatten om sterker uit de coronacrisis te komen. ‘Blijf innoveren, internationaliseren en investeren. Dat kost geld, maar Horizon staat voor je klaar’, drukte directeur Marco Smit de ondernemers op het hart.

Het Flevoland Groeit! Event bestond uit maar liefst zes webinars. Voor de korte pauze konden ondernemers online aanschuiven bij Het C-woord, Het volgende hoofdstuk of Storytelling van data naar emotie en daarna bij A whole new world, Een nieuw perspectief of Het verhaal achter het scherm.

Nieuwe verdienmodellen
Nieuwe verdienmodellen tijdens corona, daar draaide het om bij Het C-woord. Iris Grobben van CIRCO deelde kennis over het verlengen van de levensduur van een product. Om de bovendien toch al schaarse grondstoffen niet verder uit te putten. Bijkomend voordeel: als ondernemer blijf je ook na de verkoop van je product met de klant in contact.

Ook in Flevoland gaan we aan de slag met de zogeheten CIRCO-methode. Eind november bieden Horizon Flevoland en de provincie Flevoland een driedaags ontwikkeltraject aan. Flevoland heeft de komende decennia immers een opgave om nog meer woningen te bouwen. ‘Naast de energietransitie speelt ook circulariteit hierbij een grote rol’, zei Matthijs Hess-Spoelstra van Horizon Flevoland.

Een nieuw perspectief
Ondernemers hebben tijdens deze coronacrisis behoefte aan een nieuw perspectief. ‘Hoe passend is het ook, een nieuw perspectief?’, zei gedeputeerde Jan-Nico Appelman tijdens het gelijknamige webinar. ‘Toen wij medio maart in lockdown gingen, werden velen van jullie geconfronteerd met enorme problematiek in de bedrijfsvoering en perspectief. Marco Smit van Horizon Flevoland haalde al vrij snel heel waardevolle informatie op voor ons als beleidsmakers.’

Het Flevolandse ondernemerspanel deed dat ook. Dit panel is een initiatief van VNO-NCW, Provincie Flevoland, RWF/FlevolandWerkt!, MKB Nederland, Win4All en Horizon Flevoland. Bijna twee derde van de ondernemers ervaart negatieve gevolgen door de coronacrisis. Het wegvallen van orders is de grootste reden van omzetverlies van ondernemers.

Kennis delen
Rob Dal (regiomanager VNO-NCW Flevoland) sprak over de resultaten en inzicht van de eerste peiling met dit panel. Om als ondernemer sterker uit de coronacrisis te komen is het nodig om bijvoorbeeld kennis te delen en elkaar meer de bal toe te spelen. Niet meer alleen voor je eigen succes gaan, maar voor alle ondernemers. Een andere manier van ondernemen.

Emotie en data
Het Flevoland Groeit! Event ging ook over welke invloed thuiswerken heeft op werkgevers en werknemers (Het verhaal achter het scherm), internationaal ondernemen (A whole new world), het zorgen voor voldoende kapitaal (Het volgende hoofdstuk) en over emotie.

Bert Wisniewski van Redmatters (Storytelling: van data naar emotie): ‘Je hebt emotie nodig om binnen te komen bij je doelgroep en vervolgens data om nog beter te worden.’ Jan-Nico Appelman: ‘Ieder product is invulling geven aan een latent menselijke behoefte en dat vereist empathie. Dat zien we als we met elkaar in ketens samenwerken.’

Terug