Uit onderzoek door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland blijkt dat ongeveer een kwart van de bedrijven in de industrie en zakelijke dienstverlening niet wordt geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Bijna drie op de tien is een beetje geraakt, maar evenveel bedrijven hebben het afgelopen jaar zelfs meer omzet gemaakt. Eén op de vijf bedrijven wordt zwaar tot zeer zwaar geraakt. Toeristische bedrijven, de horeca- en retailsector en zzp’ers zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Vorig voorjaar heeft Horizon Flevoland dit onderzoek voor het eerst uitgevoerd. Daaruit bleek dat de helft van de ondernemers inschatte dat ze zwaar tot zeer zwaar geraakt zouden worden door de gevolgen van de coronacrisis. Een jaar later blijkt dit één op de vijf te zijn. Het landelijke beeld lijkt zich ook in Flevoland af te tekenen: afgezien van een eerste schok in het tweede kwartaal van vorig jaar is de industrie en de zakelijke dienstverlening redelijk snel weer terug op het oude niveau. Een derde van de bedrijven draait zelfs meer omzet dan vóór de coronacrisis, waaronder veel logistieke- en de ICT-bedrijven.

Voor sommige sectoren is het beeld daarentegen nog steeds inktzwart: door de lockdown staan de toeristische, horeca,- en retailsector nagenoeg stil, en het consumentenvertrouwen is nog steeds zeer laag. Producenten en zakelijke dienstverleners zijn aanmerkelijk positiever gestemd. Afgelopen maand was landelijk het producentenvertrouwen zelfs weer terug op het niveau van voor de coronacrisis, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek**

Landelijk gemiddelde
De industrie en zakelijke dienstverlening in Flevoland loopt in de pas met het beeld dat landelijk en Europees naar voren komt. Een recent onderzoek van VNO-NCW Midden schetst een positiever beeld bij ondernemers. Meer ondernemers kijken weer voorzichtig vooruit. Het percentage ondernemingen dat een vergelijkbare of een hogere omzet weet te realiseren groeit ten opzichte van een jaar eerder.*

Gebruik van overheidsregelingen en kredieten
Drie op de tien Flevolandse bedrijven hebben gebruik gemaakt van een van de overheidsregelingen van rijk of provincie. Het grootste deel van de ondernemers geeft aan dat ze geen aanvraag hebben gedaan omdat er geen aanleiding voor was, of dat ze de aangevraagde steun snel weer hebben teruggestort. Zeven op de tien bedrijven geven aan dat hiermee hun problemen opgelost waren. Opvallend is dat met name machinebouwers voor de agrarische sector en toeleveranciers voor de bouw aangeven dat ze zich meer zorgen maken over de gevolgen van de stikstofcrisis dan de coronacrisis.

Waar vorig jaar rond deze tijd ondernemers vooral behoefte hadden aan overbruggingskrediet, is dat nu nauwelijks meer aan de orde. De behoefte aan kennis over de overheidsregelingen scoort nog altijd hoog. Net als de behoefte aan kennis en expertise van derden, die veel ondernemers (willen) inschakelen om te onderzoeken hoe ze hun bedrijf kunnen klaarstomen voor na de coronacrisis. Eén op de tien bedrijven denkt het niet langer dan nog zes maanden vol te houden, maar negen op de tien voorzien geen problemen in het komende jaar.

Crisis als kans
Veel ondernemers geven aan dat de coronacrisis ook een kans biedt: Als je het positief bekijkt, dan heeft de coronacrisis ons gedwongen om creatief te denken en ons samenwerkingen tot stand doen laten komen die we zonder de crisis niet hadden gerealiseerd, aldus een ondernemer in de audiovisuele branche. Een andere ondernemer, wiens bedrijf al 75 jaar bestaat geeft aan: In deze tijd is er ook tijd voor innovatie en herstructureringsplannen en dat is een kans. Weer een andere ondernemer zei: Na corona ziet de wereld er zeker anders uit. Daar houden we nu al rekening mee en proberen daar op in te spelen.

* https://www.vno-ncwmidden.nl/gelderse-ondernemers-verwachten-herstel-in-2021

** https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/13/economische-impact-huidige-lockdown-lijkt-vooralsnog-kleiner.

 

Terug