Het Rijk en de provincie richten samen een fonds van 16 miljoen euro op om ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf financieel te ondersteunen. Voorwaarde is dat de ondernemers willen uitbreiden of innoveren.

Eén en ander blijkt uit een brief van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer aan de Tweede Kamer. Het ministerie stopt de komende jaren 8 miljoen in het fonds, de rest moet de provincie betalen.

“De economie van Flevoland groeit bovengemiddeld”, legt gedeputeerde Jan-Nico Appleman uit. “Veel ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf komen daardoor in een groeiversnelling en kunnen vaak niet voor extra financiering bij banken terecht. Daarom is dit groeifonds een hele welkome aanvulling om deze ondernemers leningen te geven. We gaan dan uit van leningen tussen de 300.000 en 1.500.000 euro.”

De oprichting van Groeifonds Flevoland is bedoeld om het werk van de bestaande ontwikkelingsmaatschappij Horizon te versterken. Horizon houdt zich al langer bezig met financiering van Flevolandse bedrijven, het aantrekken van buitenlandse ondernemingen en het verbeteren van de export van Flevolandse producten.

Volgens Appelman komen de bedrijven die gebruik gaan maken van het fonds uit verschillende sectoren zoals de agro- en foodindustrie, de creatieve industrie en de innovatieve maakindustrie. “Ondernemers die producten ontwikkelen of moeten opschalen omdat ze in een groeifase zitten, kunnen bij dit fonds terecht omdat ze onvoldoende financiering uit de markt kunnen halen.”

Ook een jaarlijkse subsidie
Naast de 8 miljoen, is het ministerie ook voornemens om vijf jaar lang 500.000 euro subsidie te geven. Met dat geld kunnen mensen aangesteld worden die de bedrijven begeleiden bij hun aanvraag en het verdere verloop. Ook is het voor de monitoring van het fonds.

Rond de zomer moeten de plannen zijn uitgewerkt.

Bron: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/178585/gedeputeerde-appelman-groeifonds-van-16-miljoen-moet-mkb-impuls-geven#

Terug