Gentle Green heeft een innovatief, in diverse landen gepatenteerd*,  klimaatbeheersingssysteem voor toepassing in de glastuinbouw ontwikkeld dat het mogelijk maakt het klimaat in een kas vergaand te controleren en beheersen en te komen tot een volledig gesloten kassysteem. Een systeem dat niet alleen tot aanzienlijke besparingen op het gebied van energie- en waterverbruik leidt en de co2 uitstoot die gepaard gaat met de teelt aanzienlijk reduceert maar ook een aantal andere voordelen biedt. Een systeem dat bovendien toepasbaar is op vrijwel iedere plek op aarde.

Terug