Groente is de gezondste bouwsteen in onze voeding, maar het hoge energie- en waterverbruik in de huidige kassenteelt alsmede de bijbehorende CO2 uitstoot maken dat de (winstgevende) productie ervan onder grote druk staat. Een zorgwekkende ontwikkeling want, geen teelt, geen groente en geen groente, geen gezond dieet. Voedselzekerheid, volksgezondheid en volledig gecontroleerd, duurzaam telen hangen derhalve nauw samen. Op dit laatste gebied heeft Gentle Green nu een substantiële doorbraak gerealiseerd.

Gentle Green heeft een nieuw klimaat-, water- en energiesysteem ontwikkeld dat hoge precisie klimaatbeheersing en luchtstroomsturing koppelt aan een zeer laag energieverbruik voor verwarmen en koelen van kassen. Het systeem is gebaseerd op een gesloten kas, waardoor geen energie, water en CO2 verloren gaat door het openen van ramen. Het risico van het binnenkomen van virussen, bacteriën, schimmels en stuifmeel wordt hierdoor bovendien met meer dan 90% verlaagd. Het enige water dat de kas verlaat zit in de planten.

Gewenst klimaat voor gewassen
Gentle Green is met haar systeem in staat elk door de teler gewenst klimaat voor een gewas te realiseren, ongeacht het buitenklimaat. Het systeem volgt ingestelde parameters voor temperatuur, relatieve vochtigheid en CO2 niveaus voor de gehele teeltruimte. Het is een disruptief systeem dat niet adiabatisch is, (koeling door lucht door vochtige materiaal te trekken) waardoor het zeer responsief kan zijn. Als bijvoorbeeld plotseling de zon doorbreekt op een bewolkte dag blijft de temperatuur in de teeltruimte constant. Het systeem is ontworpen voor een precieze toevoer van het klimaat naar de plant, met lage, gecontroleerde luchtsnelheden. De combinatie van deze precieze klimaatbeheersing (zowel temperatuur als vochtigheid), volledige homogeniteit overal in de kas en constant optimale CO2-niveaus leidt volgens betrokken internationale telers tot forse productiviteitsstijging. Het lagere gebruik van energie, CO2, pesticiden en water zijn niet alleen winst voor de teler maar ook voor de samenleving. De benodigde investering ligt op hetzelfde niveau als voor de huidige topkassen.

Het Gentle Green systeem is ontwikkeld om volledig zonder fossiele brandstoffen te kunnen werken. Het gebruikt de energie van de zon. Overtollige warmte kan worden opgeslagen voor later gebruik, of direct worden geleverd aan andere partijen. Het systeem kan geïmplementeerd worden in bestaande kassen en kan, in een overgangssituatie, nog deels of volledig gebruik maken van verwarmingsketels indien dit (tijdelijk) wenselijk is.

In de loop van dit jaar gaat Gentle Green het systeem uitrollen naar leidende telers in verschillende landen. Gentle Green werkt in de realisatie samen met kassenbouwers en (lokale) installateurs en toeleveranciers.

Ondersteuning van de groei
Het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland en het Goeie Grutten Impactfonds ondersteunen de groei van Gentle Green in de huidige fase van markttest en -introductie via financiering respectievelijk participatie.

Kee Koopmans van Goeie Grutten: “Wij beschouwen deze innovatie als een doorbraak in de kassenteelt en een oplossing van het zo belangrijke en urgente probleem van duurzame voedselproductie. Door deze oplossing is teelt mogelijk met veel minder energie, water en bestrijdingsmiddelen. Aan de ene kant heeft het Gentle Green systeem grote impact op gezond voedsel en volledig duurzame groenteproductie en aan de andere kant is het een sleutel tot winstgevendheid van telers. Dit laatste is essentieel in het zekerstellen van de toekomstige productie en dus beschikbaarheid van de gezondste voedsel-categorie, groente”.

Eric Bos Waaldijk van Horizon Flevoland: “Gentle Green is het perfecte voorbeeld van het type initiatieven dat het TMI POC Fonds graag helpt te realiseren met haar financieringen: een in Flevoland gevestigd bedrijf met een intrinsiek gemotiveerd team dat met haar slimme innovatie een belangrijke bijdrage levert aan de wereldwijde duurzame voedselproductie”.

Over het POC Fonds
Het POC Fonds wordt beheerd door Horizon Flevoland en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven met groeiambities, die willen investeren in de ontwikkeling van innovatieve technologieën, producten of diensten en zich in de zogenaamde proof-of-concept fase bevinden. Er is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds

Terug