Gevolgen Coronacrisis voor Flevolandse economie

De gevolgen van de Coronacrisis op de Flevolandse economie zullen groot zijn. Niet voor niets komt het Rijk met een ongekend steunpakket aan maatregelen. Provincie Flevoland gaat in aanvulling daarop er alles aan doen om de negatieve gevolgen voor Flevoland te beperken. Ondernemers in Flevoland worden hard geraakt en maken zich grote zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Ze voelen zich meer dan ooit verantwoordelijk voor het welbevinden van hun medewerkers. Gedeputeerde Staten delen en doorleven deze zorg.

Eerste verkenning
De Flevolandse economie is robuust en vertoonde een gezonde groei. De kern van onze economie zijn de MKB bedrijven. Juist deze bedrijven worden nu hard getroffen. Op dit moment is onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland hard bezig om een beeld te vormen bij de situatie van de bedrijven. Uit de eerste verkenning komt naar voren dat bedrijven behoefte hebben aan geld, voornamelijk om hun huur en directe kosten te betalen.

Effecten in Flevoland
In deze fase is er nog geen compleet beeld van de omvang van de impact. Het effect op de Flevolandse economie kan nog niet cijfermatig onderbouwd worden. Uit het landelijke beeld is al wel duidelijk dat veel ondernemers acute liquiditeitsproblemen hebben. Ze vragen arbeidstijdverkorting aan: landelijk gaat het inmiddels meer dan 80.000. Met name de horeca, vrijetijdssector en de evenementenbureau’s zijn hard geraakt. Ook in de culturele sector en de sierteelt zijn de gevolgen zeer groot. De provincie gaat de komende tijd de gevolgen voor het Flevolandse bedrijfsleven nauwlettend volgen.

Inzet van de overheid
Wat bijzonder is, dat wij nu met een uitzonderlijke uitval van vraag en aanbod te maken hebben. Dat betekent dat de inzet van de overheid gericht is op het geven van inkomenszekerheid en het overeind houden van bedrijven. Gedeputeerde Staten verwachten dat het gepresenteerde pakket aan noodmaatregelen aan veel Flevolandse ondernemers en hun medewerkers uitkomst zal bieden. In elk geval voor de eerste maanden. We onderzoeken daarnaast hoe de bestaande fondsen op een meer effectieve manier kunnen inzetten en of er een specifiek noodfonds nodig is. Wij doen dit in aanvulling op de maatregelen van het Rijk.

Vinger aan de pols
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Ik ben in overleg met de gemeenten, het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF), het Regionaal Werkbedrijf en werkgeversorganisaties. Dit doe ik om vinger aan de pols te houden en waar nodig snel te handelen. De provincie gaat samen met Horizon Flevoland de bestaande en nieuwe regelingen nog beter toegankelijk maken. Indien nodig maken we extra capaciteit vrij voor de uitvoering hiervan’. De provincie volgt de ontwikkelingen op de voet. We zetten alle zeilen bij om deze ongekende crisis te doorstaan en om verder te bouwen aan onze mooie provincie. We gaan u wekelijks informeren over de stand van zaken. Ondernemers verwijzen wij naar de volgende instanties:

Terug