VanBoven biedt zekerheid van teler tot supermarkt met innovatieve software

Voor een teler is het optimale moment en omvang van de oogst lastig te voorspellen. Inzicht in de oogst van verse groenten is onmisbaar voor telers en de handelspartijen, distributeurs en supermarkten aan wie zij leveren. Het innovatieve bedrijf VanBoven ontwikkelt software om dronebeelden te vertalen naar oogstvoorspellingen van verse groenten. Op dit moment bevindt de software zich in de proof of concept fase, waarvoor VanBoven financiering ontvangt vanuit een van de fondsen die Horizon beheert.

Van foto tot waardevol inzicht
VanBoven stelt telers in staat om gemakkelijk en snel percelen in kaart te brengen met behulp van een drone. De verzamelde data worden door VanBovens slimme software geanalyseerd. Hiermee wordt een uniek detailniveau behaald waarin de groente automatisch wordt onderscheiden van de plant. De groei van iedere plant, krop en kool wordt hierbij nauwkeurig in kaart gebracht en samengevoegd tot betrouwbare oogstvoorspellingen tot 3 weken vooruit. Deze informatie is voor telers en hun afnemers cruciaal om tot een optimale operatie en in- en verkoopstrategie te komen.

VanBoven
De ondernemers Kaz, Bas en Eric kennen elkaar als huis- en klasgenoten al ruim tien jaar. Het team heeft een gemengde studieachtergrond, van zowel de TU Delft als de WUR. Eind 2018 besloten de vrienden ook zakenpartners te worden en hebben ze VanBoven opgericht. Haalbaarheidsonderzoeken en zes pilots volgden in 2019, onder meer bij Bio Brass in Zeewolde, om de marktbehoeften in kaart te brengen. Op dit moment bevindt de softwareontwikkeling zich in de proof of concept fase. Tijdens deze fase zullen de haalbaarheidsonderzoeken verder worden uitgediept. Ook behoort verdere uitwerking van het businessmodel en het palet van diensten tot deze fase. VanBoven heeft specifiek voor Flevoland gekozen als pilot-provincie. ‘Ons product is uitermate geschikt voor de provincie met de meeste landbouwgrond en een groot deel van onze afzetmarkt bevindt zich hier. Daarnaast zijn wij onder de indruk van de ambitie tot innovatie van Flevolandse telers’, aldus Kaz Vermeer van VanBoven.

Inge Verschuur, investment manager bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon, is trots op de investering in het VanBoven- product vanuit het Proof of Concept fonds die Horizon beheert: ‘VanBoven ontwikkelt een product dat zeer relevant is voor Flevoland en stimuleert efficiënt en effectief telen van gewassen. Een product dat helemaal past in de tijdsgeest van de toekomst!’.

TMI Proof of Concept (POC) Fonds Flevoland
Het POC Fonds Flevoland verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds:
www.pocfondsflevoland.nl

Terug