Givt is een jonge fintech onderneming die het geven van geld aan goede doelen faciliteert. Dat doet Givt vanuit de overtuiging dat geven belangrijk is én dat geven iets fundamenteel anders is dan betalen. Givt meent dat in de huidige markt voor liefdadigheid onvoldoende rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van gevers en dat indien er beter wordt ingespeeld op deze behoeften niet alleen meer mensen gaan geven maar gemiddeld ook meer gaan geven. De Lelystadse onderneming heeft een POC financiering ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dienst, de zogenaamde ‘Geef assistent’. Met de ‘Geef Assistent’ krijgen gevers meer controle over waar ze hun geld aan geven, kunnen ze een budget instellen en themagericht doneren.

 

Terug