Eerste gehonoreerde projecten spitsen zich toe op autonome veldrobots en tractors

De voucherregeling voor het agro-ecologische onderzoeksproject Boerderij van de Toekomst van Wageningen University & Research kan op grote belangstelling rekenen. Ruim vijftig bedrijven uit binnen- en buitenland hebben de afgelopen maanden een aanvraag ingediend om een innovatie of nieuwe technologie te testen die kan bijdragen aan kringlooplandbouw. Vier aanvragers – die allen autonome veldrobots en tractors ontwikkelen – hebben inmiddels een voucher ontvangen. Hiermee kunnen zij gebruik maken van de faciliteiten, expertise en ondersteuning van Boerderij van de Toekomst. Het is nog steeds mogelijk nieuwe aanvragen in te dienen.

De voucherregeling is een initiatief van Kansen voor West, het samenwerkingsverband van de provincies Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Samen stellen zij dit jaar € 1.470.000 aan Europese EFRO-gelden beschikbaar. De net gehonoreerde projecten hebben alle vier betrekking op autonome robots en tractors die ingezet kunnen worden voor onkruidbestrijding, aardappelopslag en andere werkzaamheden.

Autonome tractor op rupsbanden
Het onderzoeksproject Boerderij van de Toekomst werkt samen met agrariërs en andere partners aan haalbare oplossingen voor de uitdagingen waar de akkerbouw voor staat. Door de toepassing van mengteelten in combinatie met vaste rijpaden wordt bijvoorbeeld de biodiversiteit versterkt en bodemverdichting tegengegaan. Eén van de bedrijven die een onderzoeksvoucher hebben ontvangen is het Nederlandse bedrijf AgXeed. Hun autonoom werkende Agbot rijdt op rupsbanden en realiseert daardoor een heel lage bodemdruk. “Door het autonoom werken kan de Agbot heel efficiënt bewerkingen uitvoeren en zijn zware combinatie werktuigen niet meer nodig. In het onderzoek  bij Boerderij van de Toekomst willen we aantonen dat de Agbot perfect past in de akkerbouw van de toekomst en leidt tot een beter teeltresultaat”, zegt Rienk Landstra van AgXeed.

Nog ruimte voor nieuwe aanvragen
“De ingediende aanvragen zijn enorm divers, zowel qua innovatiegehalte als wat betreft de onderwerpen waar ze zich op richten en de sectoren en landen waarvandaan mensen zich bij ons melden”, zegt Marleen Riemens van Wageningen University & Research. Op korte termijn zullen nog meer aanvragen gehonoreerd worden, maar binnen het budget is er ook nog ruimte voor nieuwe aanvragen. “Het zou fantastisch zijn als we al in de eerste helft van het jaar door ons beschikbare budget van bijna 1,5 miljoen euro heen zijn.”

In de voucherregeling zijn drie typen vouchers opgenomen:

  1. De haalbaarheidsvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen.
  2. De R&D-voucher wordt gebruikt voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in een laboratorium- en praktijkomgeving.
  3. De pilotvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren.

Meer informatie
Meer weten over de mogelijkheden die de onderzoeksvouchers bieden? Kijk dan op de website van Boerderij van de Toekomst.

Terug