Fintech-onderneming Givt ontwikkelde een app die mensen in staat stelt om makkelijk geld te doneren – zeker nu we steeds minder contant geld op zak hebben. Inmiddels maakte de scale-up uit Lelystad, mede dankzij financiering en advies vanuit Horizon Flevoland, succesvol de overstap naar de Verenigde Staten. Daar richt het bedrijf zich met de nieuwe toepassing Givt4Kids specifiek op een belangrijke doelgroep: kinderen. Ondertussen gaat artificial intelligence naar verwachting een steeds grotere rol spelen in de oplossingen van Givt, vertelt oprichter Sjoerd van Oort. De huidige ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie zorgen momenteel voor een enorme versnelling.”

Als Sjoerd van Oort op een dag in de kerk zit en de collectezak dichterbij ziet komen, beseft hij opeens dat hij geen contant geld op zak heeft – en dat het dus ook lastig wordt om iets te geven. Dat zet hem aan het denken: hoe kunnen we ooit nog makkelijk geld geven aan een ander als we steeds vaker digitaal betalen en dus geen cash meer bij ons hebben? Zo komt Van Oort op het idee voor een ‘geef-app’ die niet de financiële transactie, maar de optimale geefbeleving en de sociale transactie centraal stelt.

Verfijnen en uitrollen
Langzaam ontstaan zo de contouren van een heuse onderneming: Givt. Zeven jaar na de oprichting wordt de Givt-app binnen Nederland inmiddels door 40 procent van de kerken ondersteund en verwerkt Givt maandelijks ruim 100.000 transacties van een kleine 40.000 unieke gebruikers. Aan dat succes ging een lang traject vooraf, blikt Van Oort terug. “Ons basale idee konden we verder uitbouwen tot een echte app dankzij een lening van de Universiteit Twente voor innovatieve startups. Ook haalden we een aanzienlijk bedrag binnen via angel investors; particuliere investeerders die ons idee wel zagen zitten. Het verfijnen en uitrollen van zo’n oplossing kost echter altijd meer tijd en geld dan je aanvankelijk denkt. Gelukkig kwamen we in 2019 via het Flevoland Groeit! Event in contact met investment manager Eric Bos Waaldijk van Horizon Flevoland. Met de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland konden we een externe beveiligingsexpert inhuren, die ons hielp om de zwakke plekken in onze app te identificeren en te verhelpen.”

Investor readiness
Van Oort en Givt-teamlid Renze Klamer namen ook deel aan het Investor Readiness Program (IRP) van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, waarbij startups gedurende tien weken hun ambities onder de loep nemen via bijeenkomsten, opdrachten en workshops. Een erg nuttig programma, blikt Van Oort terug. “Als beginnend ondernemer heb je vaak tal van aannames over waar je beoogde doelgroep op zit te wachten. Vaak ook sta je als startup onder druk van investeerders om vooral zo snel mogelijk omzet te gaan draaien, waardoor de kans levensgroot is dat je te vroeg de markt betreedt met een product dat nog niet helemaal af is – met alle gevolgen van dien. Onze deelname aan het IRP heeft ons geleerd hoe we methodisch te werk kunnen gaan bij het zoeken naar de optimale Product-Market-Fit.”

In 2020 deed Givt vervolgens een beroep op het TMI Proof of Concept-fonds van Horizon Flevoland. “Met de 400.000 euro aan financiering die we daaruit kregen, hebben we de eerste stappen gezet richting een zogenoemde ‘Geef-assistent’. Deze module helpt gebruikers om – op basis van hun geefgedrag en voorkeuren – te bepalen waar zij het meeste impact op kunnen hebben en hoe vaak en hoe lang zij vervolgens willen doneren. Zo geven we donateurs veel meer inzicht in en controle over hun geefgedrag.”

Product-Market-Fit in de VS
Inmiddels heeft Givt de overstap gemaakt vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk én naar de Verenigde Staten. Met name die laatste markt is voor Givt erg interessant, schetst Van Oort. “De Verenigde Staten kennen geen verzorgingsstaat zoals wij die kennen. Niet voor niets spelen particuliere giften binnen de Amerikaanse cultuur een belangrijke rol; van alle donaties door individuen wereldwijd wordt 75 procent gegeven in de VS. Voor ons was het dus een logische en noodzakelijke stap om onze pijlen nu vooral op die markt te richten.” Een specifieke doelgroep daarbij zijn kinderen, vervolgt Van Oort. “In onze cashless society is het geven niet meer zichtbaar; kinderen zien het hun ouders niet meer doen en groeien er daardoor ook niet meer mee op. Wij zijn daarom nu een speciale app voor kinderen aan het ontwikkelen – Givt4Kids – waarmee we denken de Product-Market-Fit te gaan vinden in de VS. Via de Givt4Kids-app kunnen ouders hun kinderen ‘geefzakgeld’ geven, waarna het aan de kinderen is om te bepalen waar ze dat geld aan willen geven. Zo krijgt het kind meer regie en autonomie en stimuleren we het gesprek tussen ouder en kind over het belang van doneren.”

De huidige ontwikkelingen rondom artificial intelligence zorgen daarbij naar verwachting voor een flinke boost, vertelt Van Oort. “Dankzij de integratie van OpenAI in onze platforms lijkt het er nu op dat we grotendeels geautomatiseerd kunnen voorzien in de interactie tussen de gebruiker en de app. Zowel in de nieuwe Givt4Kids-app als in de geplande Geef-assistent voor volwassenen zou AI op die manier een grote rol kunnen gaan spelen. Daarmee biedt AI ons de kans om onze business mogelijk enorm te versnellen.”

Groeifonds
Intussen blijven de banden tussen Givt en Horizon Flevoland hecht. Zo werd de oversteek naar de VS (waarbij meerdere financiers betrokken zijn) onder meer gefinancierd vanuit het Groeifonds van Horizon Flevoland.

In de huidige financieringsronde is op dit moment nog ruimte voor extra investeerders, benadrukt Van Oort. “Investeerders die met ons mee willen bouwen aan onze mondiale footprint, nodigen we van harte uit om hun interesse kenbaar te maken. Bijdragen aan een wereld waarin we elkaar vooruit helpen: wie wil dat nou niet?”

De ervaringen in de VS wil Givt gebruiken om zijn oplossing steeds verder aan te scherpen, vertelt Van Oort ten slotte. “De markt in de VS is in potentie groot genoeg om uiteindelijk ook verdere uitbreiding in Europa te financieren. Het basisidee blijft ondertussen hetzelfde: een optimale geefervaring, zowel voor volwassenen als voor kinderen.”

Over het Groeifonds Flevoland
Het Groeifonds Flevoland wordt beheerd door Horizon Flevoland en verstrekt financiering aan groeiende bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie, circulariteit, slimme mobiliteit en voedsel. Dat doen we nooit alleen, maar altijd samen met andere private investeerders. In totaal is € 16 miljoen beschikbaar gesteld door de Provincie Flevoland en de Nederlandse Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: horizonflevoland.nl/groeifonds-flevoland
image

Terug