Voor het innovatieve bedrijf VanBoven, dat financiering ontving vanuit TMI Proof of Concept (POC) Fonds Flevoland dat Horizon Flevoland beheert, is de zomer de belangrijkste periode van het jaar. VanBoven ontwikkelt software op het gebied van landbouw om o.a. telers, distributeurs, verwerkende industrie├źn en agrarische dienstverleners inzicht te geven in de oogst. Door slimme dataverzameling kan niet alleen het ideale oogstmoment en -proces worden bepaald, maar wordt ook voorspeld wanneer en hoeveel er geoogst gaat worden. Deze inzichten leiden tot betere afstemming tussen ketenpartners, wat leidt tot hogere opbrengsten in de gehele keten.

In 2019 heeft VanBoven al meerdere haalbaarheidsonderzoeken en pilots uitgevoerd bij bedrijven in de landbouwsector om ervoor te zorgen dat hun product aan de behoeften van de markt voldoet. Op dit moment wordt de software gedemonstreerd bij drie bedrijven om de economische waarde te demonstreren en praktijkervaring op te doen. Een van deze bedrijven is het biologische landbouwbedrijf Bio Brass in Zeewolde, dat de beoogde innovatie toejuicht. Met behulp van de feedback wil VanBoven de laatste puntjes op de i zetten om aan het einde van het seizoen een volwaardig product te presenteren.

VanBoven neemt, in samenwerking met de Wageningen University & Research (WUR), deel aan het Take-off vroegefasetraject van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vanuit dit traject ontvangen zij een innovatielening waarmee de benodigde stappen tot marktintroductie gezet kunnen worden.

Kijk voor meer informatie op de website van VanBoven

Terug