De coronacrisis domineerde ook in 2021. Veel bedrijven -en ook de Horizon organisatie- groeiden desondanks hard door. Met name de industrie en zakelijke dienstverlening zaten flink in de lift.  Horizon veranderde mee met deze ontwikkelingen: flexibiliteit in de dienstverlening en een veranderende focus. Van economische groei in euro’s en procenten naar het maken van duurzame impact en het bijdragen aan brede welvaart.

‘Door bedrijven te helpen met innoveren, internationaliseren en te investeren, wil Horizon een positieve impact maken op duurzame economische groei, en een bijdrage leveren aan een uniek en goed ondernemings- en investeringsklimaat in Flevoland. Samen met de ondernemers waar we het voor doen, hebben we hier in 2021 belangrijke stappen voor gezet’, aldus Marco Smit, directeur Horizon Flevoland

Innoveren
Horizon Flevoland is aanjager van innovatie en ontwikkeling. In dit kader voerde Horizon bijna 500 adviesgesprekken met ondernemers. Binnen het programma Landbouw: Meerdere Smaken verwelkomden we nieuwe proeftuinen die nauw aansluiten bij maatschappelijk relevante vraagstukken, zoals Elektrisch beregenen en Stikstofemissiereductie. Daarnaast heeft Horizon programma’s opgezet voor de circulaire economie en de -verduurzaming van de- high tech maakindustrie. Er is ook een business-to-businessprogramma ontwikkeld waarmee innovatief en ondernemend Flevoland tijdens Floriade Expo 2022 de kans krijgt om zich te presenteren aan een groot (internationaal) publiek.

Internationaliseren
Horizon zette Flevoland flink op de wereldkaart, ondanks de zeer beperkte mogelijkheid om te reizen. Met de vestiging van de twee Deense logistieke bedrijven Jysk en Bestseller op Flevokust Haven als absoluut hoogtepunt. Vier buitenlandse bedrijven zijn door Horizon ondersteund bij het vestigen of uitbreiden in Flevoland. Deze bedrijven creëren de komende jaren ruim 600 arbeidsplaatsen en investeren 400 miljoen euro in de regio. Horizon hielp 50 bedrijven in een adviestraject met internationaal ondernemen. Dat leidde in veel gevallen tot nieuwe exportmogelijkheden.

Investeren
Vanuit alle fondsen die Horizon beheert zijn er 19 investeringen gedaan van een totaalbedrag van 6,2 miljoen euro waarmee in totaal 51 bedrijven worden gefinancierd. Daarnaast maakten maar liefst 112 unieke Flevolandse bedrijven gebruik van de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland of een MIT-subsidie.

Lees hier het gehele jaarverslag 2021 van Horizon Flevoland

Terug