De laatste stap in het fusieproces van de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, Horizon, is gezet. De provincie Flevoland heeft als aandeelhouder in vergadering op maandag 8 juli 2019 de heer Siem Jansen en mevrouw Manuela Krull benoemd in de Raad van Commissarissen. Samen met de heer Peter Visscher (blijft tot eind 2019) en de heer Guus Sommerdijk (blijft tot 2021) is de Raad van Commissarissen nu compleet. Hiermee is Horizon ook formeel klaar voor de toekomst om ondernemers professioneel te ondersteunen bij hun stappen naar groei.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman kijkt positief terug op de ontwikkeling van Horizon. Met Horizon heeft Flevoland nu een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich op volle kracht inzet om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren. Ik wil alle mensen bedanken die zich hiervoor hebben ingezet!.

Van OMFL naar Horizon
Flevoland is op economisch niveau de snelst groeiende regio van Nederland. Om deze groei vast te houden en verder te versterken was een doorontwikkeling van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Flevoland een logisch gevolg. In 2018 zijn hiervoor de eerste stappen gezet onder leiding van kwartiermaker Rob Schouten. Eind januari 2019 is Marco Smit benoemd als directeur-bestuurder waarmee de ROM kon werken aan een herkenbare eigen identiteit met een vast boegbeeld. Begin maart is de nieuwe identiteit gelanceerd en werd de nieuwe naam Horizon gepresenteerd. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zijn begin juli de OMFL en Beheer Flevoland Participaties (BFP) formeel gefuseerd. Zij gaan samen door als Horizon. Met een Raad van Commissarissen op volle sterkte en hun adviserende en toezichthoudende functie, is Horizon klaar voor de toekomst.

Terug