Contactloos betalen bestaat al jaren, maar nu kun je ook contactloos doneren precies zoals jij het wilt. De Lelystadse onderneming Givt is, met behulp van een investering vanuit een van de door Horizon Flevoland beheerde fondsen, bezig met de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dienst, de zogenaamde ‘Geef Assistent’. Met de ‘Geef Assistent’ krijgen gevers meer controle over waar ze hun geld aan geven, kunnen ze een budget instellen en themagericht doneren.

Groei in crisistijd
Met de komst van de corona crisis konden veel kerken niet meer rondgaan met de collectezak en gingen over op online diensten. Hierdoor steeg het aantal gebruikers van de bestaande Givt-app. Givt wil van deze groei gebruik maken door hun diensten uit te breiden met de ‘Geef Assistent’. Het doel is om hiermee niet alleen verder door te groeien in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in 2021 de stap maken naar Duitsland.

Ontwikkeling van de ‘Geef Assistent’
‘Er is een groot verschil tussen geven en betalen, daarom streven we ernaar dat geven blijft bestaan’, aldus Sjoerd van Oort, co-founder van Givt. Om dit te realiseren is het volgens hem belangrijk om te voldoen aan de wensen en behoeftes van de gever. ‘Door beter op de behoeften in te spelen zal het geefplezier verhoogd worden, en de relatie tussen de gever en de ontvanger verbeteren.’

Het idee voor de nieuwe dienst is in het voorjaar tijdens de deelname aan het, door Horizon georganiseerde, Investor Readiness Programma onderzocht, aangescherpt en gevalideerd. Met een investering vanuit het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland, kan Givt verder met de ontwikkeling van de ‘Geef Assistent’. Tijdens dit proces is de feedback van de gebruiker voor Givt een belangrijke leidraad.

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, en biedt ondernemers financiering gericht op verschillende stadia van bedrijfsgroei. Het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds) wordt beheerd door Horizon Flevoland en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: www.pocfondsflevoland.nl

Terug