Pakketten en objecten van verschillende formaten efficiënt stapelen? Met de intelligente On-The-Fly mixed palletizer software die robots slimmer met flexibele situaties om kan laten gaan wordt dit een koud kunstje. Het innovatieve bedrijf Viroteq maakt dankbaar en efficiënt gebruik van de laatste machine vision en deep-learning technieken. Dankzij een fonds dat beheerd wordt door Horizon Flevoland, kan het bedrijf een prototype ontwikkelen.

‘Veel stapel- en verpakprocessen binnen de logistieke industrie worden nog steeds door mensen uitgevoerd, terwijl dit fysiek zeer zwaar en monotoon werk is. Door robots met onze software slimmer en flexibeler in te zetten, kunnen we deze processen automatiseren en hierbij tegelijk de efficiëntie van de stapeling verbeteren’, legt Evert van Galen, medeoprichter en CEO van Viroteq uit.

Horizon Flevoland
‘Wij zijn zeer verheugd om dit veelbelovende initiatief te kunnen financieren en het bedrijf hiermee het geld te verschaffen voor een werkend prototype. Het doel? De markt veroveren’, aldus Inge Verschuur, investment manager bij regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Zij zetten zich in om ondernemers te laten groeien en tegelijkertijd maatschappelijke opgaven te realiseren.

StartLife
Horizon Flevoland is niet de enige investeerder. Ook de agrifoodtech accelerator StartLife uit Wageningen gelooft in de onderneming. Binnen het StartLife Accelerate programma ontwikkelde Viroteq een ‘proof of principle’; een experiment gericht om het bepalen of de bedachte technologie daadwerkelijk functioneert en haalbaar is. In dit programma leren Food- & Agritech startups wat cruciaal is bij het valideren van hun onderneming, hoe ze financiers kunnen aantrekken en hun onderneming kunnen laten groeien. Daarnaast biedt het programma startkapitaal, zakelijke ondersteuning en toegang tot toonaangevende bedrijven en investeerders.

Efficiënt inpakken
Viroteq wil hun software als licentiemodel verkopen, maar richt zich ook (in samenwerking met partners) op de verkoop van totale systemen. Het bedrijf focust zich in de toekomst niet alleen op het stapelen van kratten en pakketten, maar ook op het efficiënt inpakken van de voedselwaren in deze kratten en pakketten.

Logistieke sector Flevoland
Flevoland beschikt over een sterke logistieke sector. Zo eindigde de logistieke hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde dit jaar als derde op de lijst van logistieke toplocaties in Nederland.  ‘De logistieke sector in Flevoland biedt voor ons veel kansen en groeimogelijkheden’, aldus Evert van Galen van Viroteq.

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland
Viroteq ontvangt de financiering vanuit het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds). Dit fonds wordt beheerd door Horizon Flevoland en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: https://horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds

Terug