Vanaf vandaag is Invest International officieel ‘in business’. Invest International gaat als private onderneming, onder leiding van Joost Oorthuizen, in Nederland actieve ondernemingen ondersteunen bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. De onderneming is een Joint Venture van de Nederlandse Staat (51%) en Ontwikkelingsbank FMO (49%).

Naast financiering vanuit het eigen aandelenkapitaal van 833 miljoen euro biedt Invest International ook financiering aan vanuit publieke programma’s. Deze richten zich op het internationaal financieren van Nederlandse start-ups en MKB-bedrijven (ruim 300 miljoen euro), maar ook op infrastructuurprojecten van overheden waarbij het Nederlandse bedrijfsleven een rol kan spelen (jaarlijks 165 miljoen euro). Met een jaarlijks bedrag voor project ontwikkeling (9 miljoen euro) kan het fonds ondernemingen helpen bij het financierbaar maken van internationale investeringen.

Meer kapitaal beschikbaar voor internationale financiering

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op internationale markten goede kansen bestaan voor in Nederland actieve ondernemingen. Tegelijkertijd blijkt dat marktpartijen niet altijd kunnen voldoen aan de daaruit voortkomende behoefte aan internationale financiering. Vaak heeft dit te maken met risico’s die voor marktpartijen onbekend of niet aanvaardbaar zijn.

Bijvoorbeeld bij investeringen met een lange(re) looptijd, bij kleinere projecten die relatief veel capaciteit van de investeerder kosten of bij projecten in landen waar marktpartijen zelf niet (meer) actief zijn.

Met de risicodragende financiering en de project development diensten van Invest International komt er dus meer kapitaal beschikbaar. Hierdoor kunnen de internationale kansen van het in Nederland actieve bedrijfsleven beter worden benut. Invest International heeft besloten zich bij de start te richten op sectoren waarin het bedrijfsleven in Nederland (vanuit het oogpunt van de SDG’s) veel te bieden heeft: Agri-food, Gezondheidszorg, Water & Infrastructuur, Duurzame productie en Klimaat & Energie.

Stevige ambities

Wopke Hoekstra, Minister van Financiën: “De start van Invest International is een belangrijke stimulans voor het verder ondersteunen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Door een bundeling van krachten en extra financiële slagkracht wordt de drempel voor duurzaam investeren in het buitenland en het exporteren van Nederlandse expertise verder verlaagd.”

Tom de Bruijn, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Goed dat er voor Nederlandse bedrijven een extra mogelijkheid komt om duurzame activiteiten in ontwikkelingslanden te financieren. De voordelen daarvan gaan twee kanten op: de Nederlandse economie profiteert, en in ontwikkelingslanden komen er kansen om concreet iets te doen aan problemen zoals klimaatverandering en voedseltekort.”

Michael Jongeneel, CEO van FMO: “Met Invest International krijgt Nederland een nieuwe financierder, en FMO een nieuwe partner, gericht op het behalen van de SDGs. We zijn zeer verheugd over de extra mogelijkheden die het Nederlandse bedrijfsleven hiermee krijgt en we kijken uit naar onze samenwerking.’’

Joost Oorthuizen, CEO van Invest International: “De Sustainable Development Goals (SDG’s) bieden het internationaal opererende in Nederland actieve bedrijfsleven enorme zakelijke kansen. Als Invest International willen we investeren in de koplopers die met innovatieve oplossingen de SDG’s willen helpen realiseren. Doordat we werken voor overheden en bedrijven kunnen we als ‘team Invest International’ echt het verschil maken.”

Over Invest International

Invest International is een private onderneming die gefinancierd is met publieke middelen. Als impact investor is het doel om met het financieren van Nederlandse oplossingen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en aan het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie.

De aandeelhouders hebben een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest International. Op dit moment heeft Invest International ongeveer 80 werknemers. Vanaf 1 oktober 2021 is meer informatie beschikbaar via de website www.investinternational.nl

De Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s) delen de ambitie van Invest International: het versterken van het verdienvermogen van missie gedreven Nederlandse startups, scale-ups en het MKB in het buitenland. Daarom bundelen zij hun krachten met Invest International in de International Trade Facility. Via deze faciliteit kunnen de ROM’s ondernemers nog beter bedienen met hun financieringsbehoefte en (internationale) groei versnellen door het bieden van één loket. Binnenkort maken de ROM’s meer bekend over de International Trade Facility.

Terug