Invest-NL verdubbelt overbruggingskrediet voor innovatieve Start- en Scale-ups met €100 miljoen
Invest-NL trekt €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start en Scale-ups (TOPSS)
Met de €100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scale-ups met een gezond perspectief die worden getroffen door Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het met Techleap.nl en de ROMS’s ingerichte gezamenlijke loket: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal.

Meer informatie over criteria en aanvragen is hier te vinden.

Aanvullend op €100 miljoen van het kabinet
De €100 miljoen van TOPSS is aanvullend op de €100 miljoen die het kabinet op 7 april beschikbaar stelde voor overbruggingsleningen aan startups, scale-ups en innovatieve MKB bedrijven. Deze leningen, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL), variëren tussen de €50.000 en €2 miljoen. De uitvoering van de COL verloopt via de ROM’s. Meer informatie is te vinden via https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening/

Terug