Horizon Flevoland, Werft, Weforsea Shipping en De Boer Marine hebben samen met maritiem onderzoeksinstituut MARIN en Green Maritime Consultancy begin februari een subsidieaanvraag ingediend bij het REACT EU loket voor het project Smart & Sustainable Shipping Flevoland. Na een pitch voor de deskundigencommissie werd de aanvraag in maart goedgekeurd en de beschikking eind vorige week definitief toegekend. Het project heeft met de REACT EU aanvraag ruim 800.000 euro aan subsidie opgehaald.

Kansen in onzekere tijden
REACT EU is bedoeld voor de doorontwikkeling van kansrijke concepten die door de crisis vertraging dreigen op te lopen. Het budget voor REACT EU wordt uitgegeven via de huidige EFRO-programma’s, zoals Kansen voor West II (Bron: Kansen voor West II). De coronacrisis biedt de maritieme sector, in onzekere tijden met omzetdalingen en onduidelijkheid, een kans om een verduurzamingsslag te maken. Naast de milieuvoordelen kan dit ook tot kostenreductie en verbeterde concurrentiepositie leiden.

Duurzame en digitale scheepvaart
De hoofddoelstelling van het project is de ontwikkeling van het maritieme cluster in Flevoland naar een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart, waarin bedrijven uit de hele maritieme keten (ontwerpers – bouwers – eindgebruikers) samen met onderwijs- en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling en toepassing van de nieuwste duurzame en digitale innovaties. Om dit te bereiken moet er geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van innovatieve, efficiënte en energiezuinige schepen en het versterken van de samenwerking tussen de bedrijven uit het maritiem cluster Flevoland. Klik hier om meer te lezen over het project.

Terug