Horizon Flevoland, Werft, Weforsea Shipping en De Boer Marine hebben samen met maritiem onderzoeksinstituut MARIN en Green Maritime Consultancy begin februari een subsidieaanvraag ingediend bij het REACT EU loket voor het project Smart & Sustainable Shipping Flevoland. Vandaag kregen zij na een pitch voor de deskundigencommissie te horen dat de aanvraag is goedgekeurd en de financiering wordt toegekend.

Het project werd vandaag gepitcht door Karin Senf, Business developer Maritieme Cluster Urk en projectmanager bij Horizon Flevoland, en Meindert-Jan de Boer, directeur van De Boer Marine. ‘We zijn heel erg blij dat we de deskundigencommissie hebben kunnen overtuigen van het belang van dit project voor het Maritieme Cluster op Urk.’

Kansen in onzekere tijden
REACT EU is bedoeld voor de doorontwikkeling van kansrijke concepten die door de crisis vertraging dreigen op te lopen (Bron: Kansen voor West II). De coronacrisisbiedt de maritieme sector, in onzekere tijden met omzetdalingen en onduidelijkheid, een kans om een verduurzamingsslag te maken. Naast de milieuvoordelen kan dit ook tot kostenreductie en verbeterde concurrentiepositie leiden.

Duurzame en digitale scheepvaart
De hoofddoelstelling van het project is de ontwikkeling van het maritieme cluster in Flevoland naar een internationale hotspot voor duurzame scheepvaart, waarin bedrijven uit de hele maritieme keten (ontwerpers – bouwers – eindgebruikers) samen met onderwijs- en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling en toepassing van de nieuwste duurzame en digitale innovaties. Om dit te bereiken moet er geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van innovatieve, efficiënte en energiezuinige schepen en het versterken van de samenwerking tussen de bedrijven uit het maritiem cluster Flevoland.

Terug