Horizon Flevoland heeft voor de periode 2020-2025 een meerjaren strategie ontwikkeld. Deze strategie is ontwikkeld in nauwe afstemming met de belangrijkste stakeholders, en met als doel om de ondernemers in Flevoland beter te kunnen ondersteunen bij hun groeiplannen. Naast een uitvoerig uitgeschreven plan heeft Horizon Flevoland een animatie gemaakt waarin inhoudelijk op een visuele en toegankelijke manier uitleg wordt gegeven over de meerjaren strategie.

Terug