Start je als Flevolandse MKB’er samen met een andere MKB’er een project gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling? Horizon Flevoland daagt je uit om vanaf 11 juni 2020 een mooi voorstel in te dienen voor de MIT-regeling. Voor de uitvoering van de beste R&D Samenwerkingsprojecten is er in totaal €805.000 beschikbaar. Het indienen van een voorstel kan tot en met 10 september 2020.

De MIT-aanvragen voor R&D Samenwerkingsprojecten moeten linken aan de innovatieagenda’s van de topsectoren Agri & Food, Chemie (incl. Biobased Economy), Energie, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en/of Water en Maritiem. Voor de beste voorstellen biedt de MIT-regeling een financiële tegemoetkoming van 35% van de subsidiabele kosten variërend tussen €50.000 en €350.000 per project.

Vanuit de Regio Deal Noordelijk Flevoland is er bovendien extra budget van €750.000 beschikbaar voor aanvragen vanuit Noordelijk Flevoland op het vlak van maritieme innovatie. Het gaat om (samenwerkings-)projecten die innovatief zijn op één (of meerdere) van de thema’s duurzamer, slimmer en veiliger varen. Vanuit het cluster Maritime Urk zullen boegbeeld Harm Post en Horizon Business Developer Karin Senf ondernemers ondersteunen en begeleiden bij innovatieve samenwerkingsprojecten om zo het cluster te versterken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft subsidiemogelijkheden wanneer jouw MIT R&D Samenwerkingsproject een relatie heeft met de topsectoren: Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek of Creatieve Industrie.

MIT-Haalbaarheidsprojecten
Wil je de technische of economische haalbaarheid van je innovatie liever zelf onderzoeken? Horizon Flevoland heeft nog subsidiemiddelen beschikbaar voor haalbaarheidsprojecten. Via de MIT-regeling Flevoland biedt Horizon Flevoland een financiële tegemoetkoming van 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000 per project. Ook hier geldt dat de haalbaarheidsprojecten een relatie moeten hebben met de innovatieagenda’s van de topsectoren: Agri & Food, Chemie (incl. Biobased Economy), Energie, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en/of Water en Maritiem. Het principe van ‘first come first serve’ is van toepassing bij de beoordeling van MIT-haalbaarheidsprojecten.

Horizon Flevoland voert de MIT-Regeling Flevoland uit in opdracht van de provincie Flevoland. Het aanvragen van een MIT-regeling, voor zowel R&D Samenwerkingsprojecten als Haalbaarheidsprojecten kan via het subsidieloket van de provincie Flevoland. Voor contact over deze regeling kan je mailen naar Elle Verstraelen via mit@horizonflevoland.nl.

Terug