MKB fonds Flevoland - Horizon Flevoland

MKB fonds Flevoland

Je bent een ambitieuze ondernemer en je wil je bedrijf (verder) laten groeien. Met eigen én vreemd vermogen. Je bent nu op zoek naar risicokapitaal waarmee je je groei ambities kunt waarmaken en ondervindt moeilijkheden bij het aantrekken van financiering uit de markt. Ben je in Flevoland gevestigd of wil je je hier vestigen? Dan kan MKB Fonds Flevoland voor jou interessant zijn.

MKB FONDS FLEVOLAND

MKB Fonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal aan ambitieuze Flevolandse ondernemers die (verder) willen groeien. In eerste instantie tot een bedrag van maximaal € 300.000. Een bedrag dat in een later stadium verhoogd kan worden tot € 500.000. Financieringen die vanuit MKB Fonds Flevoland worden verstrekt bestaan doorgaans uit een combinatie van aandelenkapitaal en een lening.

MEER DAN ALLEEN KAPITAAL

MKB Fonds Flevoland biedt meer dan alleen kapitaal.  Ons netwerk is uitgebreid en stellen wij graag ter beschikking aan de door ons gefinancierde bedrijven. Verder delen we onze kennis en denken we met je mee. Kritisch maar opbouwend.

VERTROUWELIJKHEID

MKB Fonds Flevoland, beheerd door Horizon Flevoland, is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en is daarmee gehouden aan de NVP gedragscode. In deze gedragscode is vastgelegd vanuit welke principes wij als lid van de NVP werken en waarvoor wij staan. Deze code is gebaseerd op vijf algemene principes die door ons onderschreven worden en leidend zijn in ons dagelijks handelen; handelt maatschappelijk bewust, heeft en lange investeringshorizon, communiceert open, respecteert vertrouwelijkheid en houdt zich aan de regels.

AANVRAAG INDIENEN?

Spreekt dit je aan? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je direct een aanvraag indienen? Om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag het bijbehorende businessplan/ondernemersplan inclusief financiële gegevens (denk aan begroting, meerjarenprognose, financieringsbehoefte). Dat geeft ons de gelegenheid ons te verdiepen in je bedrijf en in je plannen en te beoordelen of er voldoende aanknopingspunten zijn voor een kennismakingsgesprek.

INVESTERINGSPROCES

MKB Fonds Flevoland helpt ondernemers aan risicokapitaal waarmee zij hun ambitie om (verder) te groeien kunnen waarmaken.

INVESTERINGSCOMMISSIE

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen voor de verschillende fondsen zijn investeringscommissie ingesteld. Klik hier voor meer informatie over de leden van de investeringscommissie.

DEZE BEDRIJVEN HEBBEN GEBRUIK GEMAAKT VAN ONZE FONDSEN

Bekijk hier in welke bedrijven we vanuit onze fondsen geïnvesteerd hebben