De Nederlandse European Digital Innovation Hubs zijn een feit. Op het Smart Industry Jaarevent tekent minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vandaag een samenwerkingsovereenkomst met vijf ‘hubs’. Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Netwerk
De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium.

Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning gegeven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten hebben dan ook model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Regionale focus
De Nederlandse EDIH’s hebben ieder een eigen regionale focus en expertise en maken deze expertise via elkaars netwerk in heel Nederland beschikbaar. Het Smart Industry programma zal in de komende jaren de samenwerking met de EDIH blijven opzoeken en verder intensiveren waardoor de kennis en expertise vanuit de regio’s op landelijke schaal kan worden gedeeld. EDIH Noordwest Nederland profileert zich op AI en High Performance Computing (HPC) binnen alle economische sectoren.

EDIH Noordwest Nederland
De definitieve goedkeuring van de subsidieaanvraag voor de European Digital Innovation Hub Noordwest Nederland betekent dat een consortium van kennisinstellingen, onderwijspartijen en het regionale bedrijfsleven uit de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht definitief aan de slag kan. De drie provincies zijn cofinancier, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit de provincie Flevoland nemen Aeres Hogeschool en Horizon Flevoland deel in het consortium. In 2023 gaat de European Digital Innovation Hub Noordwest Nederland definitief van start.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van provincie Flevoland: ‘We zijn blij met de definitieve toekenning van de European Digital Innovation Hub. Met deze subsidie worden kennisinstellingen, onderwijspartijen en het regionale bedrijfsleven met elkaar verbonden. Zij kunnen aan de slag met nieuwe technologieën en innovaties. Dat is belangrijk want op deze manier zetten we essentiële stappen in de digitaliseringstransitie.’

De European Digital Innovation Hub Noordwest Nederland is opgericht voor het innovatieve bedrijfsleven in de regio. Hierbij is vooral aandacht voor de verdere verspreiding van Artificial Intelligence – kunstmatige intelligentie – en High Performance Computing. Dit zijn twee essentiële technologieën voor de economie van de eenentwintigste eeuw. De European Digital Innovation Hub Noordwest Nederland richt zich daarbij op vier belangrijke sectoren in de regionale economie: media, gezondheid, agrofood en smart industry.

Aanspreekpunt voor ondernemers
Met de European Digital Innovation Hubs richt de Europese Commissie een Europees netwerk op, met als doel versnelling van de digitalisering in het bedrijfsleven. De European Digital Innovation Hub wordt daarbij het aanspreekpunt voor ondernemers met vragen op het gebied van digitalisering. Bijvoorbeeld vragen over Artificial Intelligence. Alle European Digital Innovation Hubs ondersteunen op verschillende manieren. Van de training van werknemers tot het helpen zoeken naar nieuwe financieringsvormen. In Nederland wordt een systeem opgezet van vijf regionale en een nationale European Digital Innovation Hub. Deze laatste richt zich op de publieke sector.

Terug