Met risicodragend kapitaal stellen wij het MKB in Flevoland in staat om maatschappelijk relevante innovaties te ontwikkelen en gezond te groeien. Voor de beoordeling van onze investeringsvoorstellen is er een externe Investeringscommissie (IC). Met ingang van 1 maart 2024 is de IC van Horizon uitgebreid met een extra lid; Cilia de Cock. Zij stelt zich graag aan de hand van een korte Q&A aan je voor. 

Wat zijn jouw drijfveren om IC-lid te worden? 
Vanuit mijn werk voor het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) van 2020 tot 2022 heb ik Flevoland leren kennen als een plek waar mensen innoveren, met de voeten in de klei staan, tegelijkertijd lef hebben en dat ze elkaar wat gunnen. Ik werd blij van de vele mooie nieuwe initiatieven, van de samenwerking tussen bedrijven onderling en met de sector als geheel. Daarbij trokken we vanuit het EEF regelmatig met Horizon Flevoland samen op, complementair in het ecosysteem om het bedrijfsleven te ondersteunen. De drive en het plezier bij de Horizon Flevoland collega’s  vond ik enthousiasmerend. 

Ik heb een financiële achtergrond en ik vind de financiering van een initiatief interessant omdat het vaak de lakmoesproef is. Namelijk of een idee of concept al financieel levensvatbaar is. De ondernemer heeft er alles aan gedaan om een totaalplaatje te schetsen. Ik vind het super interessant om hiernaar te kijken en gevoel te krijgen of het helemaal klopt. 

Ik vind het erg mooi om vanuit de Investeringscommissie (IC) van Horizon Flevoland nieuwe bedrijfsconcepten te leren kennen, te mogen doorgronden en samen met de andere IC-leden te kijken of en hoe deze gefinancierd kunnen worden vanuit de verschillende fondsen. Juist door deze fondsen kunnen nieuwe concepten al in een vroeger stadium worden ondersteund. Dat moet natuurlijk nog steeds op een grondige manier worden getoetst. Ik zie erg uit naar de uitwisseling met de ondernemers en de gesprekken hierover binnen de IC. 

Wat betekent Flevoland voor jou? 
Voor mij is Flevoland een provincie van pioniers, van mensen met lef, en van mensen die er wat moois van willen maken. Het is ook een provincie van doeners en realiteit, je hoeft niet aan te komen met mooie praatjes. Ik vind die combi, en het spanningsveld dat dat soms oplevert, leuk en boeiend. 

Waarom is volgens jou innoveren belangrijk voor ondernemers?
Onze samenleving is op dit moment onderhevig aan zoveel veranderingen. Zowel op het gebied van energie-infrastructuur, als op het gebied van grondstoffengebruik, van landbouw, van mobiliteit. De invloed van AI is enorm. Onze toekomst wordt gevormd door innovaties op al die vlakken. Ik ben enorm nieuwsgierig hoe de wereld er over 10 jaar uitziet.  

Wat zou morgen veranderd moeten worden? 
Je zou willen dat het regulerend kader van wetten en afspraken sneller veranderd kon worden om de benodigde veranderingen door te voeren. Zodat bijvoorbeeld de energie-infrastructuur slimmer kan en circulariteit meer wordt afgedwongen. Tegelijkertijd denk ik dat er al zoveel gebeurt, en dat dit niet altijd zichtbaar is. Dus meer zichtbaarheid voor de positieve veranderingen.  

Wat is jouw tip aan ondernemers die financiering willen ophalen?
Pak de telefoon en check met de account & investment managers hoe je dit het beste kunt doen, wat de tijdslijnen zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Zodat je zeker weet dat je geen kansen mist. En ook zodat je leuke mensen treft die met je mee willen denken, je scherp houden en nieuwe input kunnen geven. 

Waar mogen we jou voor wakker maken? 
Ik ben een enorme zeil-fan. Je mag me altijd wakker maken als je een tochtje wilt gaan varen. Ik ga graag mee. 

Maak deze zin af. Wat anderen vaak niet van mij verwachten (weten)is… dat ik als kind naar de circusschool in Parijs wilde en trapezeartiest wilde worden. 

Meer informatie over de Investeringscommissie en haar leden kun je hier vinden.

Terug