Onder aanvoering van prof. dr. Erik Stam van de Universiteit Utrecht gaat een consortium bestaande uit de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), de Haagse Hogeschool en het Rathenau Instituut-KNAW aan de slag met het project ‘Maatschappelijke Missies mogelijk maken met Ecosystemen voor Ondernemerschap’ (ESMEE). Aan dit, en twee andere projecten over missiegedreven innovatiesystemen, is via de NWO KIC-call in totaal 4,2 miljoen euro toegekend. Maatschappelijke en private partners dragen 800.000 euro bij aan cofinanciering.

ROM’s, met een landelijk dekkend netwerk van 9 ontwikkelingsmaatschappijen, spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van ecosystemen en het versnellen van maatschappelijke transities. Dit blijkt ook uit het recent gepubliceerde evaluatierapport van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met de kennis en data vanuit de ROM’s maakt prof. dr. Stam samen met de andere aangesloten kennisinstellingen een wetenschappelijke analyse van de mechanismen van ecosysteemontwikkeling. Door aan de hand van data te bepalen hoe een ecosysteem zich ontwikkelt en waar de hiaten liggen, kunnen de ROM’s hun dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften van ondernemers.

“Om innovatieve technologieën goed in te kunnen zetten voor de oplossingen van morgen heb je het hele ecosysteem nodig. Dan heb je het over onder andere financiering, talent, marktvraag, netwerk, leiderschap; allemaal ‘ecosysteemknoppen’ waaraan je kunt draaien om het innovatievermogen te ontsluiten. Met de uitkomsten van het ESMEE-project weten wij als ROM’s nog beter aan welke knoppen we moeten draaien om een ecosysteem beter te laten functioneren. Door onze data slim te analyseren kunnen we beter voorspellen welke investeringen, innovatieprojecten en buitenlandse bedrijven de gunstigste maatschappelijke impact hebben. We zijn heel blij om samen te kunnen werken met ecosysteemexpert prof. dr. Erik Stam op dit project,” zegt Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter en voorzitter van ROM-Nederland.

Terug