Horizon Flevoland investeert vanuit het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland € 325.000 in MedicalVR, een jong bedrijf dat software ontwikkelt om CT-scans om te zetten naar gekleurde 3D modellen. ‘Dit geld steken we in het behalen van CE-certificering. Daarnaast kunnen we verder investeren in talent en wetenschappelijk onderzoek’, aldus Chris Hordijk, oprichter van het innovatieve bedrijf.

Longkanker
Dankzij de technologie kunnen chirurgen operaties bij patiënten met longkanker nog beter voorbereiden. Het grote voordeel is dat dankzij de realistische weergave van de long de chirurg bij het verwijderen van een tumor minder gezond weefsel wegneemt. ‘MedicalVR technologie toont patiënt specifieke CT-scans als 3D-modellen in virtual reality (VR). Met behulp van segmentaties technologie krijgen de CT-scans kleur en kunnen chirurgen in 3D operaties voorbereiden en plannen’, legt de ondernemer uit.

‘Dit leidt tot betere chirurgische uitkomsten voor patiënten, betere gezondheidszorg en het maakt het mogelijk om kosten te besparen bij ziekenhuizen’. Longkanker is de derde meest voorkomende kanker in Nederland (na huid- en borstkanker) en de meest dodelijke vorm van kanker. Operatief verwijderen is de beste genezing, maar operaties voorbereiden op basis van platte CT-scans is erg complex. MedicalVR brengt hier verandering in.

Positieve resultaten
De resultaten zijn positief. Bij het Erasmus MC zijn meer dan 100 complexe operaties uitgevoerd met behulp van MedicalVR technologie. In 50 procent van de gevallen leidde dit tot een wijziging van chirurgisch plan. Daarnaast zijn 2,5 keer zoveel complexe longoperaties uitgevoerd sinds de introductie. ‘Hoewel we ons nu vooral op de Nederlandse markt richten, is er ook internationaal interesse in onze oplossing’, zegt Chris Hordijk.

Investering vanuit Horizon
‘Dankzij de investering van Horizon Flevoland kunnen we de technologie verder verbeteren, medisch certificeren en uitrollen. Horizon Flevoland is als investeerder erg betrokken door het begeleiden en adviseren over interne en externe factoren die belangrijk zijn voor een startup. Helemaal gezien de huidige dynamiek in de markt, is het erg prettig dergelijke ontwikkelingen te bespreken en je plan daarop aan te passen. Daarnaast heeft Horizon Flevoland andere medische startups in haar portfolio waar we kennis en ervaring mee uitwisselen.’

‘Medical VR versterkt ons portfolio op het gebied van MedTech. Onze ervaring is dat de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen de POC-bedrijven onderling een grote meerwaarde creëert voor het slagen van de businesscase; een unieke toegevoegde waarde van Horizon. Wij zijn onder de indruk van het team en dat wat MedicalVR oplost, de tastbaarheid en toepasbaarheid van het product spreekt ons zeer aan’, aldus Inge Verschuur, Investment Manager bij Horizon Flevoland.

Over het POC Fonds
Het POC Fonds wordt beheerd door Horizon Flevoland en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven met groeiambities, die willen investeren in de ontwikkeling van innovatieve technologieën, producten of diensten en zich in de zogenaamde proof-of-concept fase bevinden. Er is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds

Terug