Met een investering van € 320.000 vanuit het Proof of Concept Fonds van Horizon Flevoland krijgt anyways – een gamechanger op het gebied van smart mobility – de kans om de customer experience naar het gewenste niveau te tillen. De in 2020 door Wesley de Kruijff en Ilse Vonk opgerichte startup kan dankzij deze én andere investeringen automatiseringsslagen maken en het business model verder finetunen.

De pre-seed ronde leverde naast de financiering van Horizon investeringen op van onder andere Job van der Voort (GitLab en Remote), Alef Arendsen (oprichter van onder andere NewMotion), het syndicaat River Venture Partners van Herman Kienhuis en Maurice Beckand Verwee, en Nalden (oprichter van o.a. WeTransfer). “Juist in deze fase van het bedrijf is het belangrijk om investeerders te vinden die geloven in onze missie en toegevoegde waarde kunnen bieden met ervaring en achtergrond. We mogen oprecht trots zijn om in deze fase dit rijtje investeerders aan ons te koppelen,” vertelt Wesley.

Van bezit naar gebruik
anyways speelt in op de trend van de groeiende behoefte van bezit naar gebruik. En de wens om flexibel mee te kunnen bewegen in een snel veranderende wereld. anyways geeft iedereen de mogelijkheid om voor de deur in een eigen auto te stappen, voor een prijs vanaf € 300 per maand. Je kunt het abonnement na één maand op ieder gewenst moment stoppen. De auto wordt uit de stilstaande voorraad bij de autodealer gehaald en staat binnen 72 uur voor je deur. Inge Verschuur, Investmentmanager bij Horizon Flevoland: “anyways is hét voorbeeld van een Flevolands innovatief bedrijf dat inspeelt op een zeer relevante behoefte, waarin nu nog niet wordt voorzien. De oprichters Wesley de Kruijff (ex a.s.r. en auto.nl) en Ilse Vonk (ex Yoni en Dopper) hebben de juiste ervaring en drive om van anyways een succes te maken.”

Groeiambitie waarmaken
“In november 2020 maakten we een soft launch,” aldus Wesley de Kruijff. “We opereerden in eerste instantie vooral onder de radar. Maar ons model is gebouwd om zo snel mogelijk zo groot mogelijk te worden en we groeiden dan ook al snel zó hard dat het aan alle kanten piepte en kraakte. Om de enorme vraag aan te kunnen én nieuwe groei mogelijk te maken, zijn automatiseringsslagen nodig, moet het aanbod worden uitgebreid en moet de onboarding tot in detail kloppen. Werk aan de winkel dus.”

Over het POC Fonds
Het POC Fonds wordt beheerd door Horizon Flevoland en verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven met groeiambities, die willen investeren in de ontwikkeling van innovatieve technologieën, producten of diensten en zich in de zogenaamde proof-of-concept fase bevinden. Er is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: horizonflevoland.nl/tmi-proof-of-concept-fonds-flevoland-poc-fonds

Terug