Om snel en adequaat te reageren op de gevolgen van de coronacrisis is goede input nodig van ondernemers, die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Flevoland Werkt!, Horizon Flevoland, Win4All – Economic Board Flevoland en de Provincie Flevoland het initiatief genomen voor het coronacrisis ondernemerspanel Flevoland.
 

Op dit moment komt er waarschijnlijk veel op je af. De coronacrisis levert je minder, of juist meer werk op. Wellicht komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar door problemen met liquiditeit door omzetdaling, heb je moeite met behouden van personeel, het in- of uitlenen van personeel of ervaar je strubbelingen met betrekking tot aanvragen en uitvoering van landelijke maatregelen. In Flevoland willen we zoveel als mogelijk alle ondernemers door de crisis helpen. Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar jouw ervaringen. Met deze eerste regionale ondernemersenquete willen we je vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in je bedrijf als gevolg van de coronacrisis. Met jouw input helpen we elkaar om samen sterker uit deze crisis te komen.

Jouw input zal gebruikt worden om overheden te informeren over de behoefte bij ondernemers aan ondersteuning in het kader van de coronacrisis. Welke maatregelen zijn er nog nodig en wat moet er beter?

Het invullen van de enquete duurt maximaal tien minuten en kan van 17 augustus t/m 31 augustus. De komende maanden zal de enquete herhaald worden om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. We proberen zoveel mogelijk ondernemers te bereiken, dus aarzel niet om de enquete door te sturen naar collega-ondernemers.

Klik hier om te enquete in te vullen!

Klik hier voor meer informatie over het ondernemerspanel.

Terug