Wegens corona heeft 64% van het Flevolandse bedrijfsleven te kampen met omzetverlies. Voor 39% zijn de problemen acuut, van hen vreest 9% voor het voortbestaan. Daar staat tegenover dat er ruim een derde (35%) van de ondernemers nu en in de toekomst weinig problemen verwacht. Dit blijkt uit de eerste meting van het Flevolandse ondernemerspanel, die de gevolgen van de coronacrisis bij ondernemers heeft gemeten.

Het ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW, Provincie Flevoland, RWF/FlevolandWerkt!, MKB Nederland, Win4All en Horizon Flevoland. In een reeks van drie panelonderzoeken worden Flevolandse  ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek. Het onderzoek, waaraan door 397 ondernemers werd deelgenomen, vond plaats in de periode 10 augustus tot 9 september. De deelnemers waren verdeeld over ondernemers met personeel (74%) en zzp’ers (26%).

Impact van coronacrisis
Naast het wegvallen van omzet, verwachten 2 van de 3 ondernemers dat het wegvallen nu of in de nabije toekomst invloed gaat hebben op de bedrijfsvoering. Een andere factor waarvan ondernemers verwachten dat deze invloed gaat hebben op de bedrijfsvoering is de liquiditeitspositie van de onderneming, 14% van de ondernemers ervaart hier nu al problemen mee en nog eens 40% verwacht dat dit op korte of langere termijn gaat gebeuren.

Bijna een derde  van de ondernemers heeft nieuwe producten of diensten ontwikkeld om nieuwe kansen te benutten of om het omzetverlies uit de gewone bedrijfsvoering op te vangen. Bij 6% van hen heeft dit een positief effect gehad, doordat de ontwikkeling meer opbrengt dan het heeft gekost en voor 5% geldt dat de nieuw ontplooide activiteiten in ieder geval kostendenkend zijn. Voor een klein deel geldt dat het initiatief negatief heeft uitgepakt, doordat kosten van de ontwikkeling hoger lagen dan de opbrengsten.

Werkgelegenheid
Van de respondenten verwacht 82%, ook op de lange termijn, geen personeelsproblemen. Eén op de vijf kampt zelfs met een acuut personeelstekort of verwacht daar op de lange termijn mee te kampen te gaan krijgen. Eveneens één op de vijf ondernemers geeft echter aan nu en op de langere termijn teveel personeel te hebben. Voor bijna 10% van deze ondernemingen is het personeelsoverschot zó groot dat men, ondanks dat men gebruikmaakt van de NOW regeling, overweegt tijdelijke contracten niet te verlengen.

Kwetsbare groepen
Ondernemers die te maken hebben met een personeelstekort zijn slechts in beperkte mate bereid dit op te lossen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten;  19% van de bedrijven met een tekort geeft aan hier open voor te staan. Bedrijven die dit niet willen verwachten dat het werk te specialistisch is om ze in te kunnen zetten of dat ze verwachten dat het te veel  begeleidingstijd kost.  Daar waar er sprake is van een overschot, geeft 81% van de ondernemers aan dat hier geen sprake is van werknemers uit kwetsbare groepen. Indien dat wel het geval is ziet de helft geen mogelijkheden voor herplaatsingstrajecten.

Investeringen
Door de coronacrisis stelt ruim 50% van de respondenten investeringen uit. Het gaat met name om  vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, die door circa een kwart van de ondernemers worden uitgesteld. Hiernaast heeft de coronacrisis ook invloed op geplande investeringen om de onderneming te verduurzamen, 15% van de ondernemers stelt investeringen in energiebesparing of het opwekken van duurzame energie uit of doet ze geheel niet, terwijl hier wel plannen voor waren.

Landelijke noodmaatregelen veel gebruikt
De helft van de ondernemers maakt gebruik van één of meer van de aangeboden regelingen, waarbij een kleine 30% van de ondernemers gebruik maakt van meerdere regelingen. De NOW-regeling en de regeling waarbij betalingen aan de belastingdienst worden uitgesteld, zijn worden het meest gebruikt: een derde van de ondernemers doet dat. Van de TOGS- en/of TOZO-regeling  heeft circa 15% van de ondernemers gebruik gemaakt.

De respondenten beoordelen de overheidsregelingen met een rapportcijfer 7,1.  Van vrijwel alle regelingen waarvan zij gebruik maken, geven de ondernemers  aan dat de maatregel zeker helpt, maar dat het in veel gevallen niet voldoende is. Over de regelingen waar het meest gebruik van wordt gemaakt – de NOW regeling en de uitstel van betalingen aan de belastingdienst is meer dan de helft van de gebruikers tevreden. Zij geven aan dat de regeling voldoende hulp biedt.

Naleving 1,5 meter
Om de regels rondom de 1,5 meter samenleving binnen de onderneming na te kunnen leven, houdt men zich met name aan de RIVM richtlijnen. Voorts heeft een kwart van de ondernemingen afzonderlijke brancherichtlijnen geïmplementeerd en wordt er structureel meer thuisgewerkt door het personeel. Bijna 70% van de ondernemers geeft aan de maatregelen rondom de 1,5 meter samenleving altijd of meestal wel na te leven. Voor een kleine groep (8%) geldt dat het onmogelijk is of dat het vaker wel dan niet lukt om de regels na te leven. In de gemeente Urk wordt relatief vaak (22%) aangegeven dat het gezien de aard van de werkzaamheden onmogelijk is om hier aan te voldoen.

Terug