Op 1 april hebben wij jou geïnformeerd over de openstelling van de MIT Flevoland 2021 voor Haalbaarheidsprojecten. Deze week is duidelijk geworden dat het subsidieloket in Flevoland later open zal gaan, namelijk op dinsdag 11 mei. In onderstaand bericht zijn de eerder genoemde data aangepast naar de nieuwe data.

Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming opent de provincie Flevoland op dinsdag 11 mei 2021 om 9.00 uur het subsidieloket voor MIT-Haalbaarheidsprojecten.
In vergelijking met vorig jaar zijn er drie belangrijke veranderingen.

1. Het inhoudelijke kader voor de MIT-regeling 2021 gewijzigd
MIT-projecten moeten aansluiten bij het missie-gedreven innovatiebeleid.
Dit betekent dat de projectplannen moeten passen binnen één van de Kennis- en Innovatieagenda’s:

• Energie en Duurzaamheid;
• Gezondheid en Zorg;
• Landbouw, Water en Voedsel;
• Veiligheid;
• Sleuteltechnologieën;
• Maatschappelijk Verdienvermogen.

Een beschrijving van de hierboven genoemde zes maatschappelijke uitdagingen is hier te lezen.

2. Alle Flevolandse MIT-aanvragen indienen bij het subsidieloket van de provincie Flevoland
Voor haalbaarheidsprojecten Duurzame visserij en aquacultuur geldt een uitzondering.
Horizon Flevoland zal alle overige MIT-Haalbaarheidsprojecten in behandeling nemen, maar verwacht te moeten loten.

3. Gelegenheid voor innovatieve ondernemers om te pitchen
Horizon Flevoland maakt graag kennis met innovatieve ondernemers.
Voorafgaande aan de inhoudelijke beoordeling worden de ingelote aanvragers uitgenodigd om zichzelf, hun bedrijf en hun projectplan mondeling toe te lichten tijdens een korte kennismaking via Teams. De eerste pitches zullen plaatsvinden in de week van 25 mei.

Wij adviseren je om de website van de provincie Flevoland vanaf woensdagmiddag 21 april in de gaten te houden. Zodra de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden zal de juiste informatie en het nieuwe format projectplan hier beschikbaar zijn.

Terug