In Biddinghuizen kwamen agrarische professionals uit heel Flevoland samen voor het Landbouw: Meerdere Smaken evenement 2023. Samen gingen zij in gesprek over een duurzame, wendbare en weerbare agrofoodsector in Flevoland.

Sector van groot belang
Het event, georganiseerd door provincie Flevoland en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland, werd geopend andbouwgedeputeerde Jan Klopman “In onze mooie provincie is de agrarische sector een sector van groot belang. Dat moeten we borgen voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat de ondernemers nu en in de toekomst op een winstgevende manier landbouw kunnen bedrijven”, trapte de gedeputeerde af. Vanzelfsprekend is innovatie ook een belangrijk onderwerp binnen deze sector, iets wat ook duidelijk naar voren kwam tijdens de inspirerende presentaties van Pieter de Wolf (Boerderij van de Toekomst) en Corné Rispens (Agrofoodcluster).

Smaakt naar meer
Na het plenaire programma en een korte pauze was het tijd voor de kern van het programma: kennismaken met de verschillende proeftuinen binnen Landbouw Meerdere Smaken. In de proeftuinen worden innovaties, zoals aquaponics, elektrificatie en agroforestry in de praktijk getest. Ook zijn er proeftuinen bezig met robuuste aardappelrassen, de teelt van eiwitrijke gewassen, biodiversiteit en nieuwe akkerbouwtechnieken en -methodieken. In drie rondes spraken de deelnemers met de initiatiefnemers van de proeftuinen. . De reacties waren erg positief: “Een evenement als deze is wat mij betreft voor herhaling vatbaar” vertelde een bezoeker. . Niet alleen voor nieuwe indrukken en het uitwisselen van ervaringen, maar ook om nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te versterken. Kortom: volgens de bezoekers smaakte deze bijeenkomst naar meer!

Over Landbouw Meerdere Smaken
Landbouw Meerdere Smaken, afgekort LMS, is een van de opgaven uit de Flevolandse Omgevingsvisie. LMS heeft als doel om de het voedselsysteem in Flevoland wendbaarder en weerbaarder willen maken. Want Flevoland is oorspronkelijk ontwikkeld voor voedselproductie. Hier zijn goed water, vruchtbare grond, grote percelen en goede verbindingen. De toekomst van onze agrosector wordt voor een groot deel internationaal bepaald: Flevoland produceert voor de wereldmarkt. De beste garantie om blijvend een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met diversiteit en het vermogen om zich voortdurend te verbeteren. Denk aan de uitdagingen die er zijn op het gebied van energie, herstel van de biodiversiteit en klimaat. Flevolandse agrarische bedrijven zijn het praktijklaboratorium om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom brengen we, in de verschillende proeftuinen, oplossingen en andere landbouwinnovaties in praktijk. Meer weten? Ga naar landbouwmeerderesmaken.nl.

Terug