rebourne is een bedrijf met een missie, namelijk: “A worthy place for everyone”. Ze geloven dat iedereen het waard is een waardige plek te hebben om te wonen, werken, leren en recreëren. Vanuit hun missie ontwikkelen en leveren ze zogenaamde POP-UP oplossingen waarmee vanuit het niets aantrekkelijke omgevingen gecreëerd kunnen worden. ‘Wij geloven dat als je als je geeft, zul je ontvangen. En we geloven ook in eigen kracht werken. Dus wij zijn heel goed in het ontwikkelen en het aanjagen, maar we zijn minder goed in het doortrekken en afmaken. Daar zijn andere partijen weer heel goed in. Door juist die combinatie te zoeken, daar komt daar succes uit voort’, aldus oprichter Rinze Wels.

Terug