Meta alt text

Met het tekenen van de investeringsovereenkomst tussen Odd.Bot B.V. en Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, is de doorontwikkeling van een gerobotiseerde onkruidverdelger een feit. De zogeheten Weed Whacker moet de boer tijd en geld besparen en een duurzaam alternatief bieden. Het streven is om in 2020 de eerste robots op Nederlandse akkers in te zetten.

Momenteel gebruiken boeren herbiciden, speciaal ontwikkelde schoffelmachines of handarbeid om onkruid te verdelgen. Chemische herbiciden met daarin het middel glyfosaat zijn omstreden, gebruik in Nederland wordt teruggedrongen en in veel andere landen is het zelfs al verboden. Beide alternatieve methoden kennen nadelen; tractoren veroorzaken overmatige CO2-uitstoot en bodemcompressie vanwege hun gewicht, terwijl handarbeid zeer intensief en daardoor kostbaar is. Bovendien is het vinden van voldoende mankracht voor veel boeren structureel een zorg. Wij zagen dit gegeven als een uitdaging om met een disruptieve oplossing voor autonome onkruidbeheersing te komen, aldus Martijn Lukaart, oprichter van Odd.Bot.

Robot als duurzaam alternatief
De Weed Whacker is een lichtgewicht robot die zelfstandig op landbouwgrond moet navigeren en detecteren om zodoende mechanisch onkruid in de rij en tussen planten te verwijderen. Het eerste prototype is gebouwd in samenwerking met RoboHouse en de TU Delft. Dit prototype bewees de haalbaarheid van enkele van de functionaliteiten van de robot, zoals beeldherkenning en autonome navigatie. Met verdere wetenschappelijke ondersteuning en Artificial Intelligence expertise wil Odd.Bot de innovatie doorontwikkelen. De gerobotiseerde onkruidverdelger kan een kostenefficiënt en duurzaam alternatief zijn voor de gangbare onkruidverdelging.

Proof-of-Concept
Technologisch is de Weed Whacker nu toe aan de Proof-of-Concept fase. Tijdens deze fase, zal Odd.Bot met camera’s op bestaande wiedbedden concreet valideren of het algoritme voor onkruidherkenning getraind kan worden. Specifiek voor de financiering van deze fase is Odd.Bot in contact gekomen met Horizon om vervolgens gebruik te kunnen maken van het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland. Ger de Bruin, directeur investeringen van Horizon, is blij met deze investering vanuit het fonds. De Weed Whacker is innovatief en heeft de potentie om bij te dragen aan een duurzamere agrarische sector. Het is prachtig dat de provincie Flevoland als testgebied gaat dienen om de lancering van de Weed Whacker te bespoedigen en vervolgens hier verder te ontwikkelen.

TMI Proof of Concept Fonds Flevoland (POC Fonds)
POC Fonds verstrekt financiering aan innovatieve MKB-bedrijven, met groeiambities, die wensen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en verkeren in de zogenaamde proof-of-concept fase. Daarvoor is € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld door een programma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, de provincie Flevoland en de Rijksoverheid. Voor meer informatie over het fonds: www.pocfondsflevoland.nl                                  

Terug